módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1939: 14 tétel lapozás: 1-14

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Magyar nevelés, magyar műveltség -- 2. kiadás. Budapest, 1939.

Nemzet és kisebbség. Budapest, Egyetemi ny., 1939. 19 p., Kl. Protestáns Szemle 1939. Athenaeum 1938. 24. köt. 1-2. füz. 147-165. l. Kl. is.

Tudománnyal és fegyverrel. (Arte et marte.) A nemzetnevelés terve. Budapest, Révai kiad. és ny., 1939. 192 p.

Ismertetések 
 • Fábián István: Élet, 1939. 30. évf, 43. sz., 653. p.
 • Katholikus Szemle, 1939. dec
 • László Erzsébet: Kereskedelmi Szakoktatás, 1940/41. 48. évf, 2. sz., 30. p.
 • Csuka Zoltán: Láthatár, 1939. 7. évf, 470--472. p.
 • Szívós Dónát: Magyar Kultúra, 1939. nov. 20. 22. p.
 • Magyar Szemle, 1939. jún. X. p.
 • Fábián István: Napkelet, 1940. 18. évf, 8. sz., 445. p.
 • Pesti Hírlap, 1939. máj. 7. 12. p.
 • Harsányi István: Protestáns Szemle, 1939. 48. évf, 7. sz., 377--382. p.
 • Gulyás József: Protestáns Tanügyi Szemle, 1939. máj. 5
 • Bartók Miklós: Protestáns Tanügyi Szemle, 1939. szept. 355--360. p.
 • Máté-Törék Gyula: Testnevelési Tanárok Közlönye, 1939. 7. évf, 5. sz., 134--137. p.
 • Újság, 1939. máj. 17

Jelképünk, a Maros. Ellenzék, 1939. nov. 12.. 11--13. p.

A püspöki vizitáció áldásai. Igazság és Élet, 1939. 5. évf. 2. sz., 64--69. p.

A magyar reformátusság egyházi élete. Igazság és Élet, 1939-1940. 5-6. évf. 9. sz. (5 évf.) - 10. sz. (6.évf.), Kl. is. -- Debrecen, 1940. Városi ny. - Igazság és

A debreceni egyetemi református templom alapkőletételi ünnepélyén... elmondott imádság. Lelkészegyesület, 1939. 32. évf. 18. sz., 139. p.

A történeti regény mérlege. Mitrovics emlékkönyv, 1939. 385--395. p.

Ady három világa. -- Halálának húszadik évfordulójára. Protestáns Szemle, 1939. 48. évf. 2. sz., 63--68. p.

Ismertetések 
 • Pesti Hírlap, 1939. febr. 8. 18. p.
 • Pesti Hírlap, 1939. febr. 8. 13. p.

Nemzet és ifjúság. Protestáns Szemle, 1939. 48. évf. 4. sz., 169--173. p.

A kincses város. (Kolozsvár.) Protestáns Szemle, 1939. 48. évf. 10. sz., 489--492. p.

Sorok, emlékezések Nagy Bélára. Sárospataki Református Lapok, 1939. jan. 22.. 34. évf. 4. sz., 25. p.

Élet fejedelme. Regény, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad, Révai ny. Budapest, 1939. 332 p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai.

Leszámolás. -- Indulás előtt. -- Jézus. Versek, Istenes énekek. Vallásos versek gyűjteménye., Nagyvárad, 1939. 18. p.-46.p.-79. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék