módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1927: 13 tétel lapozás: 1-13

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Püspöki programbeszéde és beköszöntő prédikációja. 1926. június 19-20. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1927. 15 p.

Magyar fa sorsa. -- A vádlott Ady költészete. Budapest, Soli Deo Gloria kiad. -- Sylvester ny. Tahitótfalu, 1927. 144 p.

Ismertetések 
 • Benedek Elek: Brassói Lapok, 1927. aug. 7. 12--13. p., Kl. Is. A püspök, meg a püspökfi, avagy: A magyar fa sorsa. -- Brassó, 1927, Grünfeld Vilmos ny., 16
 • Négyessy László: Reális és túlcsapongó Ady-kultusz. Levélváltás Hegedüs Lórántta. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. 17. 5. p.
 • Fiók Immánuel: Négyessy Lászlü. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. 20
 • Egy levélváltás visszhangja. Levelek az Ady-kultuszró. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. 21
 • Nagy János: Az Ady-probléma. Levél a szerkesztőhöz. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. 24. /?
 • Az Ady-probléma. Nyilatkozatok, levelek /Hegedüs Lóránt, Négyessy László, Pap Károly, Vargha Gyula epigramma. Budapesti Hírlap, 1924. ápr. 24. 7--8. p.
 • Berzeyczy Albert: Még egyszer: irodalmunk és a Kisfaludy-Társaság. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. /29.?. 3. p
 • Ady és az ifjúság. Budapesti Hírlap, 1927. máj. 1
 • Az Ady probléma. Budapesti Hírlap, 1927. máj
 • Vargha Gyula Adyról. A nagykőrösi Arany János Társaság közgyűlésé. Budapesti Hírlap, 1927. máj. 29. 20. p.
 • Szász Károly: "Magyar fa sorsa". Makkay püspök Ady könyvének bírálat. Budapesti Hírlap, 1927. jún. 5. 30--34. p.
 • "Magyar fa sorsa". Levelek és nyilatkozatok Szász Károly tanulmányáról. /Balogh Jenő, Pintér Jenp, Bartóky József, Bársony István, Kacziány Ödön, Szlávik Mátyás, Harsányi István, Troday Lajos, Ivanfy Tamás, stb.. Budapesti Hírlap, 1927. jún. 11. 3. p.
 • "Magyar fa sorsa". Levelek és nyilatkozatok Szász Károly tanulmányáról. /Négyessy László, Concha Győző, Barabási Kun József, Czeglédy Sándor, Benkő Imre, Erdélyi Pál, Finkey Ferenc, Kovács György. Budapesti Hírlap, 1927. jún. 19. 6. p
 • Szász Károly: Az "erdélyi gondolat". Válasz Reményik Sándorna. Budapesti Hírlap, 1927. júl. 17. 3--4. p
 • Az Erdélyi Helikon Kemény-díja. Budapesti Hírlap, 1927. aug. 9
 • N. Tessitori Nóra a kiváló erdélyi szavalóművésznő a nagyerdei klinikáról nyílt levélben köszöni meg Makkai Sándor kolozsvári püspöknek az irodalmi nagydíj átengedésé. Debreceni Független Újság, 1927. aug. 14. 7. p.
 • Juhász Gyula: Nyílt levél Négyessy Lászlóhoz. Délmagyarország, Szeged, 1927. ápr. 24
 • Karácsony Sándor: A zseni szabadsága. Diákvilág, 1927. 1. sz., 5--9. p.
 • /Göde Lajos/ g-s: Egyházi Értesítő, Budapest, 1927. márc. 27. 101--102. p.
 • Makkai Sándor Ady-könyve harcvonalba állította az egész magyar irodalmat. Móricz Zsigmond is beleszólt a vitába, Zsilinszky Endre pedig Fenyő Miksát támadj. Ellenőr, 1927
 • Budapesten Makkai Sándor Ady-könyve a legizgalmasabb irodalmi érdeklődés középpontjába került. Ellenzék, 1927. ápr. 30. 48. évf, 95. sz., 2. p.
 • Kovács László: Magyar fa sorsa. Ellenzék, 1927. 48. évf, 119. sz., 9. p.
 • Reményik Sándor: A "Magyar fa sorsa" és az erdélyi gondolat. Ellenzék, 1927. 48. évf, 152. sz., 10. p.
 • A Helikon a 30 000 lejes Kemény-díjat Makkai Sándor Adyról írt könyvének ítélte oda. -- Erdély ref. püspöke az összeget a súlyos beteg Tessitori Nóra művésznőnek engedte át. Ellenzék, 1927. aug. 9. 48. évf, 178. sz., 3--4. p.
 • Benedek Elek: A püspök, meg a püspökfi, avagy: A magyar fa sorsa. /Teljes szöveg/. Ellenzék, 1927. 48. évf, 217. sz. és 218. sz., 11--12. p. (217. sz.)
 • "Az erdélyi irodalmi élet egységét, tiszta irodalmiságát semmi sem zavarja" -- mondja Makkai püspök nyilatkozatában. Ellenzék, 1927. 48. évf, 222. sz., 4. p.
 • Sulyok István: A magyar és az európai gondolat új szintézise. Szekfű Gyula cikket írt az Ady-kérdésről és a Magyar fa sorsá-ró. Ellenzék, 1927. 48. évf, 276. sz., 9. p.
 • Sulyok István: Ungarische Jahrbücher. Ellenzék, 1928. 49. évf, 64. sz., 13--14. p.
 • Dsida Jenő: Magyar fa sorsa. Makkai Sándornak mély tisztelettel. /vers. Ellenzék, 1928. 49. évf, 97. sz., 12. p.
 • Rass Károly: Magyar fa sorsa. Makkai Sándor könyve. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1927. 4. évf, 3--4. sz., 388--399. p., Kl. is. -- Cluj-Kolozsvár, 1927, Minerva rt. ny.
 • Bóka László: Az Erő, 1927. okt. 17. p.
 • Makkai Sándor Ady-könyve nyerte az erdélyi Kemény-díjat. Az Est, 1927. aug. 11
 • /B.L./: Ízlés és kritika. /vezércikk. Esti Kurír, 1927. jún. 8. 5. évf, 128. sz., 1. p.
 • Rátkai Károly: Szabó Dezső szeptemberben beiratkozik a debreceni egyetemre, mert református papa akar lenni, hogy "bemehessen az emberek közé". Esti Kurír, 1927. szept. 1. 11. p.
 • Rátkai Károly: Szabó Dezső súlyos kritikája az Adyt támadó cikkről. -- "Csak a zseni az, akit halálában is megpszikolhat a betűpiac minden kis vigéce -- üzeni Szabó Dezső az Ady-védőknek. Esti Kurír, 1927. szept. 29. 3. p.
 • Benedek Elek röpiratot írt az Ady vitáról, "a püspökről, meg a püspökfiről". Esti Kurír, 1927
 • Figyelő, Hamilton, Canada, 1928. szept.-okt. 6. p.
 • Juhász Géza: Legnagyobb vallásos költőnk. Makkay Sándor Ady-könyv. Hajdúföld, Debrecen, 1927. ápr. 17. 17. p.
 • Bessenyei Lajos: Magyar fa sorsa. Makkai Sándor könyve Ady Endrérő. Hajdúföld, 1927. ápr. 24. 3. p.
 • Imre Sándor: A legújabb irodalom és az ifjúság. Híd, 1927. 2. sz., 67--72. p.
 • Csanády György: Patroklos körül. Híd, 1927. 2. sz., 75--78. p.
 • Csanády György: Megállt az óra. Híd, 1927. 3. sz., 175--178. p.
 • Oláh Gábor: Ady költészete. Híd, 1927. nov. 427--437. p.
 • Szabó Lőrinc: Az istenes Ady. Előszó egy Ady-antológiához. Híd, 1927. nov. 454. p.
 • Andorás: Magyar fa sorsa. Hírlap, Temesvár, 1927. jún. 13. 6. p.
 • J.: Ady. Ifjú Erdély, 1927. nov. 50. p.
 • Magyar ifjú, olvastad már Makkai Sándor Ady-könyvét?. Ifjú szívekben éle..., Budapest, 1928. 17--20. p.
 • Alszeghy Zsolt: Irodalomtörténet, 1927. 16. évf, 7--8. sz., 316--325. p.
 • P/intér/ J/enő/: Ady-problémák. Irodalomtörténet, 1927. 16. évf, 7--8. sz., 341--353. p.
 • M/aksay/ A/lbert/: Kálvinista Világ, Kolozsvár, 1927. 5. sz., 78--79. p.
 • Kőmíves Lajos: A magyar fa sorsa. Makkai Sándor új könyvének margójára. Keleti Újság, Kolozsvár, 1927. ápr. 30. 10. évf, 95. sz., 1--2. p.
 • Reményik Sándor /végvári/: A Magyar fa sorsa és az erdélyi gondolta. Válasz Szász Károly pünkösdi cikkér. Keleti Újság, 1927. 10. évf, 146. sz., 8. p., Kéziratban is. 5 gépelt lap
 • Reményik Sándor /végvári/: A Magyar fa sorsa és az erdélyi gondolta. Válasz Szász Károly pünkösdi cikkér. Pesti Napló, 1927. júl. 2. 12. p.
 • Makkai Sándornak ítélték a 30 000 lejes Kemény János díjat. Keleti Újság, 1927. 10. évf, 177. sz., 3. p.
 • Erdély példamutatása. /Helikon díj. Vezércikk. Keleti Újság, 1927. aug. 9. 10. évf, 177. sz., 1. p.
 • Hadik Mihály: Ady és akik őt revideálják. Keleti Újság, 1929. 12. évf, 258. p.
 • Gaál Gábor: Egy Ady-könyv és az Ady-kérdés. Korunk, 1927. 6. sz., 428--433. p.
 • /Gombos Ferenc/ Simándy Pál: Még egyszer a Makkai Ady-könyvéről. Korunk, 1927. szept. 670--672. p
 • Cs. Z.: Könyvek Világa, 1927
 • Vádlott-e hát, vagy vádló Ady Endre?. Lyra, Budapest, 1927. 5--6. sz., 33. p.
 • Hegedüs Lóránt Adyért. Mezőssy a sajtószabadságért. Magyar Hírlap, 1927. ápr. 23. 6. p.
 • Magyar Írás, 1927. 4. sz.
 • Ady és a Soli Deo Gloria Szövetség. Magyar Kultúra, 1927. 12. sz., 564--568. p.
 • Magyar Nép, Kolozsvár, 1927. máj. 28. 251. p.
 • Takáts István: Magyar Szemle, Budapest, 1927. 1. köt, 1. sz., 98--99. p.
 • Szekfű Gyula: Makkai Sándor könyve körül. Magyar Szemle, 1927. 1. köt, 1. sz., 99--101. p.
 • Ravasz László: Ady vallásossága. Magyar Szemle
 • Épül az egyetemes magyar új nemzedék közös szellemi frontja. Pap Géza budapesti református lelkész cikke a Magyar Újságban Makkai Sándor Ady tanulmánya keletkezésének történetérő. Magyar Újság, Pozsony, 1928. jan. 18. 10. évf, 14. sz. és a 19. sz., 2. p. (14. sz.)
 • -p: Magyarság, Budapest, 1927. ápr
 • Dóczy Jenő: Ady-irodalom. Magyarság, 1927. ápr. 24
 • Bajcsy-Zsilinszky Endre: A magyar Ady. Magyarság, 1927. jún. 26. 8. évf, 143. sz., 1--2. p.
 • --y: Magyarság, 1927. jún. 12. 27. p.
 • Magyarok a határon innen és túl. /Válasz az Új Nemzedéknek. Magyarság, 1927. aug. 6
 • Katona Jenő: Egy óra Ravasz Lászlónál. Magyarság, 1930. aug. 10
 • Makkai Sándor üzenete a csehszlovákiai magyar ifjúsághoz. A Mi Lapunk, 1927. okt. 151. p.
 • Szalatnai Rezső: A Mi Lapunk, 1927. nov. 181--182. p.
 • Az Arany János Társaság évi rendes közgyűlése. Az Akadémia képviselője a dekadens Ady szellemről tartott előadást. /Vargha Gyula. Nagykőrösi Híradó, 1927. máj. 29. 2. p.
 • Osvát Kálmán: Egy óra Bernády Györggyel. Nagyvárad, 1927. júl. 3. 3. p.
 • Hartmann János: Napkelet, 1927. 5. évf, 7. sz., 646--649. p.
 • Kállay Miklós: Ady mint irodalmi eszmék csatáinak harci lobogója. Nemzeti Újság, 1927. ápr. 10. 23--24. p.
 • Irodalmunknak ki kell tartania ősi ezeréves és egységes magyarsága mellett. Az elszakított területek túlzott Ady-kultuszának veszedelmeire mutatott rá Berzeviczy Albert. A Kisfaludy Társaság vasárnapi ünnepélyes közgyűlése. Nemzeti Újság, 1928. ápr. 24. 10. p.
 • Forradalom és nemzeti hagyomány a magyar irodalomban. /Rákosi Jenő, Schöpflin Aladár, Négyessy László. 8 Órai Újság, 1927. ápr. 23. 4. p.
 • Quintus: Ady-emlékek. 8 Órai Újság, 1927. máj. 8. 7. p.
 • Móricz Zsigmond, Kárpáti és az Ady-ügy. 8 Órai Újság, 1927. máj. 10. 5. p.
 • Móricz Zsigmond: Nyugat, 1927. 27. évf, 2. köt., 77. p.
 • Kuncz Aladár: Szász Károly Makkai Ady-könyvéről. Nyugat, 1927. 27. évf, 2. köt., 78--82. p.
 • Fenyő Miksa: Polémia Adyról és magamról. Nyugat, 1927. 27. évf, 2. köt., 83--87. p.
 • Schöpflin Aladár: Ady apológiája. Nyugat, 1927. 27. évf, 1. köt., 830--833. p.
 • Juhász Géza: Pandora, 1927. ápr. 21. 3. sz., 182--183. p.
 • Kocsiss Lénárd: Pannonhalmi Szemle, 1927. 2. évf, 3. sz., 261--269. p.
 • Áprily Lajos: Pásztortűz, 1927. jún. 5. 248--249. p.
 • Szentimrei Jenő: Új költők, új formák, új élet. Pásztortűz, 1927. jún. 5. 263. p.
 • Turóczy-Trostler József: Földessy Gyula: Újabb Ady-tanulmányok, Berlin, 1927. Pester Loyd, 1927. nov. 5
 • Hegedüs Lóránt: Ady, a püspök és a sátán. Pesti Hírlap, 1927. ápr. 1. 10. p.
 • Hegedüs Lóránt: Az Ady-pör. Pesti Hírlap, 1927. ápr. 22. 3. p.
 • Márkus László: A költő és a tekintély. Pesti Hírlap, 1927. ápr. 22. 9. p.
 • Négyessy László: Az Ady-pör. Pesti Hírlap, 1927. ápr. 23
 • Hegedüs Lóránt: Lant és haza. -- Egy pör, amelynek soha nincs vég. Pesti Hírlap, 1927. júl. 3. 33. p.
 • Makkai Sándornak ítélték a Kemény János díjat. Pesti Hírlap, 1927. aug. 9
 • Harsányi Zsolt: Reggeltől estig. Pesti Hírlap, 1927. nov. 15
 • Jánossy Gábor: Ady és a magyar közvélemény. Pesti Napló, 1927. jún. 11. 11. p.
 • Kárpáti Aurél: Pesti Napló, 1927. jún. 25
 • Dési Géza: "A magyar fa sorsa". Pesti Napló, 1927. aug. 14. 9. p.
 • Az Erdélyi Helikon díja. Pesti Napló, 1927. szept. 8. 8. p.
 • Dernói-Kocsis László: Makkai Sándor kolozsvári ref. püspök Budapestre érkezett s nyilatkozott az erdélyi magyar irodalomró. Pesti Napló, 1927. szept. 29. 3. p.
 • Prágai Magyar Hírlap, 1927. máj. 19. 8. p.
 • Muraközy Gyula: Protestáns Szemle, 1927. 36. évf, 6. sz., 399--403. p.
 • Pap Géza: A régen várt nyilatkozat. Református Diákmozgalom, 1927. 4. évf, 2. és. 3. sz., 18--20. p. (2. sz.) és 36--38. p. (3. sz.)
 • /Gombos Ferenc/ Simándy Pál: A magyar kálvinizmus útja. Losonc, 192. Református Egyház és Iskola, 1927. dec. 11. 5--7. p.
 • Timár Mihály: Tűz van-e, vagy virrad?. Református Figyelő, 1932. júl. 16. 234. p.
 • A vádlott Ady magyarsága. /Részlet a Magyar fa sorsá-ból. A Reggel, 1927. nov. 20. 7. p.
 • Osvát Kálmán: Repriz, Temesvár, 1927. máj. 29. 6. p.
 • Németh László: Az Ady-pör. Társadalomtudomány, 1927. 249--266. p.
 • Reichert Jenő: Rákosi Jenő ma sem bocsájt meg Adynak. Temesvári Hírlap, 1928. ápr. 8. 26. évf, 82. sz., 11. p.
 • Szabó Mária: Tessitori Nóra, a legnagyobb magyar előadóművésznő Debrecenből indul el kultúrmissziós körútjára. Tiszántúli Hírlap, 1927. aug. 23. 5. p.
 • Makkai Sándor könyve Adyról. Új Nemzedék, 1927. aug. 3
 • Makkai Sándor könyve Adyról. Hozzászólás. Új Nemzedék, 1927. aug. 5
 • Makkai püspök kapta a helikon díjat. Új Nemzedék, 1927. szept. 28. 9. p.
 • Berzeviczy Albert ünnepi beszéde az Ady-kérdésről és az elszakított területek irodalmának problémáiról. Új Nemzedék, 1928. ápr. 24
 • Szentimrei Jenő: Újság, 1927. 29. évf, 118. sz., 10. p.
 • A "Helicon" írói társaság éves összejövetele. Újság, 1927. 29. évf, 177. sz., 5. p.
 • Harc a Magyarfa sorsa körül. Benedek Elek éleshangú röpirata Szász Károly elle. Újság, 1927. okt. 7
 • Barta János: Literarische Bewegungen in Ungarn. Ungarische Jahrbücher, 1927. 7. évf, 441--442. p.
 • Fekete Miklós: Irodalmi létküzdelem. Véndiákok Lapja, 1927. júl. 15. 25--26. p.
 • Sbuciumurile culturale ale ungurilor ardeleni. Viitorul, 1927. aug. 17. 3. p.
 • Szirmay, N. v.: "Genie, Irrsinn und Ruhm" in ungarischer Ergänzung. Zeitschrift für die geamte Neurologie und Psychiatrie, Berlin, 1930. 126. köt, 3--4. füz., 425--455. p., Kl. is.
 • Joó Tibor: Ady arca a történetfilosphia megvilágításában. Szeged, Hírlapkiadó rt. ny., 1928. 24 p., Bethlen Gábor Kör /Kolozsvár-Szeged/ kiadványai 2.
 • Lukač, Emil B.: Ady a dekadencia. /Szlovákul. Bratislava, 1933. 72--85. p., Kl.
 • Földessy Gyula: Újabb Ady-tanulmányok. Berlin, 1927. 149--190. p.
 • Mutatvány a kötetből. Széphalom, Szeged, 1927. 1. évf, 314. p.
 • Benedek Marcell: Századunk, 1927. febr. 4. 232--234. p.
 • -- --: Szilágyság, Zilah, 1927. 18. évf, 30.sz., 3--4. p. és részlet az 1--3. p.

Magyar fa sorsa. Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Lapkiadó rt. ny., 1927. 147, VI. p., Erdélyi Szépmíves Céh 13.

Püspöki jelentése az erdélyi református egyházkerület 1927. augusztus 13. közgyűlésén. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1927. 38 p.

Előszó. -- Körlevél. A nagyenyedi református nagyhét emlékkönyve, 1927. 3--7. p.

A mi utunk. A nagyenyedi református nagyhét emlékkönyve, 1927. 145--152. p.

Egészséges irodalom. Pásztortűz, 1927. 13. évf. 6. sz., 122--123. p.

Az üstökös. Vajda János születésének százéves fordulójára. Pásztortűz, 1927. 13. évf. 9. sz., 193. p.

Püspöki jelentés az erdélyi ref. egyházkerület 1927. aug. 13.--iki közgyűlésén. Református Szemle, 1927. 20. évf. 33. sz., 34. sz., 35. sz., 36. sz., 37. sz., 38. sz., 513--521. p. (33. sz.), 529--535. p. (34. sz), 549, Kl. is. -- Kolozsvár, 1927. Minerva rt. ny.

Minden betelt. Gróf Bethlen Ödön egyházkerületi főgondnok koporsója felett. Józs. 23, 14. Református Szemle, 1927. 20. évf. 50. sz., 793--794. p.

A keresztyén család. Debreceni Reformátusok Képes Naptára, 1927.. 3. év. 69--71. p.

Ördögszekér. Erdélyi regény, Budapest, Genius kiad. -- Világosság rt. ny., 1927. 432 p.

Gyöngyvirág. Énekes mesejáték három felvonásban, Cluj-Kolozsvár, Az Erdélyi Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. -- Minerva rt. ny., 1927. 50 p.

Ismertetések 
 • T.S. (Tavaszy Sándor): Református Szemle, 1927. 20. évf, 52. sz., 838--859. p.
 • Magyar Nép, Kolozsvár, 1927
 • Délutáni séta a jövő virágos-kertjében (Beszámoló). Enyedi Újság, 1927. júl. 3. 6. évf, 27. sz., 2. p.
 • Járosi Andor: Pásztortűz, 1928. 166. p.
 • Alvinci előadás alkalmából távirati üdvözlés. 1928. június 18
 • Nagy előkészületek a Gyöngyvirág előadására. A szerző-püspök személyes jelenléte teszi ünnepélyessé a Ref. Nőegylet jótékony előadását. Székely Napló, Marosvásárhely, 1928. május 6
 • Nagy előkészületek Makkai püspök Gyöngyvirág című gyermekdarabjára. Székely Napló, 1928. máj. 13
 • Makkai Sánodr Gyöngyvirág című tündérjátéka. Marosvásárhelyi ref. koll. elemi iskolája. 1928. máj. 25. és jún. 1. Plakát magyar és román nyelven., Benkő ny., 1928. máj. 25. és jún. 1
 • Bethleni ref. iskola növendékeinek előadása 1928. ápr. 9-é. Meghívó magyar és román nyelven, Hirsch ny., 1928. ápr. 9
 • Bonchidai ref. ifjúság műkedvelői előadása 1928. febr. 19. Meghívó magyar és román nyelven, Cluj--Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1928
 • Makkai püspök Gyöngyvirág-ját előadták Válaszúton. Keleti Újság, 1928.ápr, 12
 • Válaszúti ref. egyház rendezésében az ált. el. Isk. növendékei 1928. ápr. 9-é. Meghívó magyar és román nyelven, Cluj--Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1928
 • Jancsó Béla: Ellenzék, 1928. 49. évf, 18. sz., 12. p.
 • Odorheiui ref. tanítóképzőintézet előadása 1928. márc. 24-é. Plakát magyar és román nyelven, Könyvnyomda rt.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék