módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1928: 13 tétel lapozás: 1-13

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Az elátkozott óriások. Nyolc előadás. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1928. 96 p., V. ö. Az élet kérdezett. 1935.

Ismertetések 
 • Makkai püspök sorozatos előadást tart a Református Nőszövetségben. Ellenzék, 1928. 49. évf, 3. sz., 3. p.
 • "Elátkozott óriások". Makkai Sándor püspök előadás. Ellenzék, 1928. jan. 19. 49. évf, 15. sz., 2. p.
 • "A keresztyénség az öröm forradalma volt". M.S. püspök előadása a szomorú és az örvendetes keresztyénségrő. Ellenzék, 1928. jan. 21. 49. évf, 17. sz., 2. p.
 • A család válsága az egész emberiség katasztrófájává válhatik. M.S. előadása a mai társadalom legégetőbb problémájáró. Ellenzék, 1928. 49. évf, 19. sz., 8. p.
 • Jancsó Béla: "Az ideálizmus a legnagyobb víz, amelyet felhasználtak a lélek tüzének eloltására." M.S. előadása a hazug és képmutató keresztyénségrő. Ellenzék, 1928. 49. évf, 20. sz., 2. p.
 • "Isten azért teremtett lelket, hogy legyen hol lakjék és kiáradjon a szeretet." M.S. ötödik előadás. Ellenzék, 1928. 49. évf, 20. sz., 2. p.
 • "Emberi és isteni mértékek." M.S. hatodik előadás. Ellenzék, 1928. 49. évf, 23. sz., 3. p.
 • "A kicsorduló pohár". M. püspök hetedik előadás. Ellenzék, 1928. 49. évf, 24. sz., 8. p.
 • "Isteni igazságtalanság." M. püspök nyolcadik előadás. Ellenzék, 1928. febr. 2. 49. évf, 26. sz., 2. p.
 • M. S. előadássorozat. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 10. sz., 3. p.
 • "Elátkozott óriások". M.S. püspök előadása a törpe és az óriás keresztyénségrő. Keleti Újság, 1928. jan. 18. 11. évf, 14. sz., 2. p.
 • Szomorú lakodalom. M.S. második előadás. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 16. sz., 7. p.
 • Evangéliumi lakástörvény. M.S. ötödik előadás. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 20. sz., 7. p.
 • Emberi és isteni mértékek. M.S. püspök hatodik előadás. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 23. sz., 8. p.
 • M. püspök előadás. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 24. sz., 7. p.
 • M.S. püspök előadásának jelentőség. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 28. sz., 4. p.
 • Göde Lajos: Egyházi Értesítő, Budapest, 1928. okt. 14. 200. p.
 • Jancsó E/lemér/: Ellenzék, 1928
 • /k.j./: Ellenzék, 1928. 49. évf, 49. sz., 12. p.
 • Szentimrei Jenő: Erdélyi Helikon, 1928. 1. évf, 478--479. p.
 • /Sütő Nagy László/: Erdélyi Szemle, 1929. 6. évf, 3--4. sz., 11--12. p.
 • Maksay Albert: Kálvinista Világ, 1928. okt. 146--148. p.
 • Németh László: Napkelet, 1928. 6. évf, 22. sz., 782--783 p.
 • Kovács László: Pásztortűz, 1928. okt. 7. 477. p.
 • Gramantik Margit: Protestáns Szemle, 1929. 38. évf, 2. sz., 108--109. p.
 • Hegyi Sándor: Református Diákmozgalom, 1928. 5. évf, 2. sz., 29--30. p.
 • /Magda Sándor/ Ms.: Református Egyház és Iskola, 1928. okt. 28. 7. p.
 • Részlet a kötetből. Református Híradó, Nagyvárad, 1928. szept. 15. 1--2. p.
 • Derzsi Endre: Református Lelkészek Lapja, 1928. szept. 1. 140--143. p.
 • Püspökünk előadásai. Reformátusok Lapja, Kolozsvár, 1928. jan. 12. 3. évf, 1. sz., 7. p.
 • Református Szemle, 1928. 21. évf, 31. sz., 497. p.
 • /Tavaszy Sándor/ T.S.: Református Szemle, 1928. 21. évf, 39. sz., 624--625. p.
 • Buday György: Szegedi Újság, 1931. márc. 19. 3--4. p.
 • Toró Gyula: Az Út, 1928. okt. 244--245. p.

Az irodalmi schizmához. Erdélyi Helikon, 1928. Gépelt kézirat is

Előszó. -- Körlevél. A brassói református nagyhét emlékkönyve, 1928. 3--7. p.

A kölcsönkért olaj. A brassói református nagyhét emlékkönyve, 1928. 155--158. p.

Cséplés után. Balogh Endre koporsója felett. Ézs. 28, 23--29. Erdélyi Helikon, 1928. 1. évf. 1. sz., 57--58. p.

Beszéd a vallásügyi törvény vitájában a senatus 1928 márc. 20.-iki ülésén, éjjel. Református Szemle, 1928. 21. évf. 12. sz., 177--179. p.

Megérkezés. Özv. dr. Bartók Györgyné hazahozott hamvai felett. Zsid. 11, 13--14. Református Szemle, 1928. 21. évf. 24. sz., 375--376. p.

Becsületügy. Gáspár János Bethlen -- Kollégiumi főgondnok koporsója fölött. 1. Thess. 4, 9--11. Református Szemle, 1928. 21. évf. 24. sz., 376--378. p.

A tordai református nagyhét rendezőihez, vendéglátóihoz, előadóihoz és résztvevőihez. Református Szemle, 1928. 21. évf. 37. sz., 581--583. p.

Püspöki jelentés az erdélyi ref. egyházkerület 1928. nov. 24-iki közgyűlésén. Református Szemle, 1928. 21. évf. 48. sz., 49. sz., 50. sz., 51. sz.,, 757--762. p. (48. sz.), 773--780. p. (49. sz.), 78, Kl. is. -- Kolozsvár, 1929. Minerva rt. ny.

Erdélyi levél. Könyvbarátok Lapja, 1928. 1. évf. 2. sz., 164--165. p.

Ágnes. Regény, Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. Minerva rt. ny., 1928. 141 p. + 3 mell, Erdélyi Szépmíves Céh III. sor. 10-11. sz.

Ismertetések 
 • Reményik Sándor: Pásztortűz, 1929. 15. évf, 3. sz., 69. p.
 • (y) Keresztury Dezső: Hungarische Jahrbücher, 1929. 9. évf, 345. p.
 • Kuncz Aladár: Erdélyi Helikon, 1929. febr. 2. 148--150. p.
 • Jancsó Béla: Brassói Lapok, 1929. márc. 2
 • Walter Gyula: Pásztortűz, 1929. febr. 10. 3. sz., 69. p.
 • (h.é.): Ellenzék, 1929
 • Szabó Dezső: Ellenzék, Kolozsvár, 1929. febr. 3. 3--10. p.
 • Sütő Nagy László: Szabő Dezső kritikái a Makkai Sándor Ágnese. Erdélyi Szemle, 1929. 6. évf, 2. sz., 2--3. p.
 • Magyar Szemle, 1929. 2. sz., 1. p.

Ágnes. Regény, Erdélyi Helikon, 1928. 1. évf. 1--6. szám, 34--37. p. (1. sz.), 128--139. p. (2. sz.), 203--2, Előbb folytatásokban megjelent.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék