módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1916: 21 tétel lapozás: 1-21

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


A hit problémája. Vallásfilozófiai tanulmány. 1. rész. A hit világmagyarázó ereje. Theológiai magántanári dolgozat., Budapest, Kókai Lajos bizománya. -- Stief Jenő és tsa ny. Kolozsvár, 1916. 4,95 p., V.ö. Nagy Károly bírálata és annak kivonata M. S. gyűjteményében 1917. május 10. és Bartók György bírálata s annak kivonata uott. 1917. május 14.

Ismertetések 
 • Athenaeum, 1917. 3. köt, 3. füz.
 • Debreceni Protestáns Lap, 1916. aug. 19. 34. sz.
 • Dunántúli Protestáns Lap, 1917. 12. sz.
 • Lic. Rácz Kálmán: Dunántúli Protestáns Lap, 1917. 20. sz., 155--158. p.
 • Molnár Jenő: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1917. 2. sz., 15--16. p.
 • Ravasz László: Protestáns Szemle, 1917. 1--2. sz.
 • Szelényi Ödön: Theológiai Szaklap és Könyvújság, 1918. 16. évf, 6--7. sz., 173--174. p.

Jézus Krisztus jó vitéze. Baráti útmutató a református lelkipásztori pálya előkészületeihez. (Imre Lajos, Révész Imre és Vásárhelyi Józseffel) Kolozsvár, Szerzők kiad. -- Stief Jenő és tsa ny. 8, 1916. 107 p

Ismertetések 
 • Debreceni Protestáns Lap, 1916. 36. sz.
 • K. J.: Dunántúli Protestáns Lap, 1916. 39. sz., 309--310. p.
 • Ébresztő, 1916. 7. sz.
 • Egyházi Újság, 1916. okt
 • Keresztyén Lelkipásztor, 1916. okt
 • Lelkészegyesület, 1916. szept. 9. 37. sz.
 • Nagy Károly: Református Szemle, 1916. 36. sz.
 • Szelényi Ödön: Theológiai Szaklap, 1917. 2--4. sz., 196. p.
Tartalomjegyzék 
 • Makkai Sándor:
 • A lelkipásztor és a filozófia; 58-78. p.
 • A lelkipásztor gyakorlati munkássága; 79-90. p.

A te hited megtart téged. Kolozsvár, Gombos Ferenc Lyceum ny, 1916. 8 p., Az Egyházi Újság Könyvtára 7., (Névtelenül jelent meg.)

A mi teendőink. Egyházi Újság, 1916. 6. évf. 120--125. p.

Akik itthon maradtak. Egyházi Újság, 1916. 7. évf. 8--9. p.

Szentlélek. János 3,8. Egyházi Újság, 1916. 7. évf. 66. p.

Múlt, jelen, jövő. Egyházi Újság, 1916. 7. évf. 133--138. p.

Magyar protestáns szépirodalom. Protestáns Szemle, 1916. 28. évf. 1. sz., 50--59. p.

A presbyterium. Református Szemle, 1916. 9. évf. 10. sz., 149--153. p.

Vallásos nevelői konferencia Kolozsvárt. Református Szemle, 1916. 9. évf. 13. sz., 199--200. p.

A nép. (Csendes óra.) Az Út, 1916. 2. évf. 1. sz., 1--3. p.

Borús napok. Jób 37. 27--21. Az Út, 1916. 2. évf. 2--3. sz., 33--35. p.

A hivatás terhe. Jób 14, 3--6. Az Út, 1916. 2. évf. 4. sz., 85--88. p.

Magyar theológia és magyar lelkipásztori munka. Az Út, 1916. 2. évf. 5. sz., 135--140. p.

A konfirmáció reformja érdekében. Az Út, 1916. 2. évf. 5. sz., 140--142. p.

Így imádkozott érettünk... János 17, 15. Az Út, 1916.. 2. évf. 6. sz., 149--151. p.

A konfirmáció reformja. Az Út, 1916.. 2. évf. 7--8. sz., 196--199. p.

Adventi (beszédvázlat), Máté 7, 7--11. Az Út, 1916.. 2. évf. 9--10. sz., 255-259. p.

Karácsonyi (beszédvázlat). 1. János 1, 4--5. Az Út, 1916. 2. évf. 9--10. sz., 262--266. p.

Új évi (beszédvázlat). Máté 8, 22. Az Út, 1916. 2. évf. 9--10. sz., 266-269. p.

Lelkészi értekezlet. (Mocs.) Az Út, 1916. 2. évf. 9--10. sz., 282--283. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék