módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1923: 16 tétel lapozás: 1-16

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


A vallás az emberiség életében. (A vallás történeti képe) Turda-Torda, Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. -- Füssy József ny., 1923. 172 p., Erdélyi Református Egyházi Könyvtár 2., V.ö. Székely János: Vallástörténet. Ref. valláskönyv a középiskolák 5. osztálya részére. Dr. Makkai Sándor: A vallás az emberiség életében c. könyve alapján. -- Cluj-Kolozsvár, 1932. Az Erdélyi Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. -- Minerva ny. 1

A vallás lényege és értéke. Vallásfilozófiai előadások. Turda-C31Torda, Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. -- Füssy József ny., 1923. 151 p., Erdélyi Református Egyházi Könyvtár 3.

Ismertetések 
 • Kristóf György: Ellenzék, Kolozsvár, 1923. 47. évf, 88. sz., 12. p.
 • T/ankó/ B/éla/: Hit és Élet, Debrecen, 1923. 3. évf, 11--12. sz., 188. p.
 • Varga Béla: Keresztény Magvető, Kolozsvár, 1923. 3. füz., 136--141. p.
 • Tankó Béla: Protestáns Szemle, 1923. 33. évf, 8. sz., 459--463. p.
 • Bereczky Albert: Reformáció, 1924. 5. évf, 2. sz., 28--29. p.
 • Tavaszy Sándor: Az Út, Kolozsvár, 1923. okt. 132--135. p.

"Írd meg, amiket láttál." -- Beszédek, elmélkedések, előadások. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. kiad. és ny., 1923. 4,187 p., (Ténylegesen már 1922-ben megjelent). V.ö. Kiadói szerződés a Minerva Rt-al. 2 gépelt lap, 30 cm, 1010 példány, 13-as félfamentes papíron. Szerzői tiszteletdíj 3 000 lei.

Ismertetések 
 • Egyházi Értesítő, Budapest, 1923. 19. sz., 149. p.
 • Debreczeni István: Egyházi és Iskolai Szemle, Nagyvárad, 1923. jan. 27. 3. p.
 • N.L.: Harangszó, Székelykeresztúr, 1923. febr. 1. 36--37.p.
 • A Hírnök, Kolozsvár, 1923. febr. 1. 88. p.
 • Révész Imre: Hit és Élet, Debrecen, 1923. 3. évf, 4. sz., 56--60. p.
 • V.A.: Keresztény Magvető, 1923. 1. füz., 51--53. p.
 • Lelkipásztor, Zilah, 1923. febr. 64. p.
 • Magyar Nép, Kolozsvár, 1922. dec. 16. 5--6. p.
 • ---- --: A néma ördög. Magyar Nép, 1923. febr. 3. 4. p., Részlet
 • Vásárhelyi János: Magyar Nép, 1923. jan. 27. 6--7. p.
 • Reményik Sándor: Pásztortűz, 1923. jan. 14. 33--35. p.
 • Református Egyház és Iskola, Rozsnyó, 1923. jan. 28
 • Református Híradó, Nagyvárad, 1923. 3. évf, 2. sz., 3--4. p.
 • A holnap gondja. Református Híradó, Nagyvárad, 1923. jan. 13. 1--2. p., Részletek
 • Betemetett források. Református Híradó, Nagyvárad, 1923. jan. 20. 1. p., Részletek
 • Imre Lajos: Református Szemle, 1923. 16. évf, 3. sz., 39--40. p.
 • Sárospataki Református Lapok, 1923
Tartalomjegyzék 
 • Előszó; III. p.
 • A néma ördög; 1-13. p.
 • A holnap gondja; 14-23. p.
 • A cselekvés igazsága. János 7,17; 24-29. p.
 • Az alkalom. Eféz. 5,16-17; 30-33. p.
 • Az élet: Krisztus. Fil. 1,21; 34-37. p.
 • Legyen meg a te akaratod! Máté 6,10; 38-42. p.
 • Hit az örökéletben; 43-49. p.
 • Az ember alacsonysága és dicsősége. Zsolt. 8,4-6; 50-55. p.
 • Önuralom. Luk. 11,21-23; 56-60. p.
 • Odaadás. János 4,31-34; 61-67. p.
 • Életöröm. Luk. 10,17-24; 68-73. p.
 • A harag. Eféz. 4,26-27; 74-77. p.
 • A megbocsátás. Máté 18,21-35; 78-83. p.
 • A fa és gyümölcse. Máté 7,16-21; 84-87. p.
 • Júdás; 88-96. p.
 • A gazdag ifjú. Ifj. istentiszt. Márk 10,17-22; 97-102. p.
 • A százados. Luk. 7,1-10; 103-113. p.
 • Az "elsők" és az "utolsók". Jutalom az Isten országában. Máté 20,1-16; 114-118. p.
 • Hol van a te Istened? Adventi. Zsolt. 42; 119-122. p.
 • Az élő és életadó kenyér. 1919. karácsony. János 6,51; 123-128. p.
 • Amor Dei. Efez. 3,18-19; 128-130. p.
 • Virágvasárnapi gondolatok. János 12,12-24; 131-135. p.
 • Lelki húsvét. János 20,17; 136-142. p.
 • Krisztussal a mennyben és a világban. Áldozócsüt. Eféz. 4,7-8; 143-147. p.
 • A vezérlő Szentlélek. Pünkösdre. Róm. 8,14-19, 26-28; 148-153. p.
 • A prófétatörvény. Ifjú papok felszentelésére. 1921. 5. Mózes 18,18-22; 154-159. p.
 • Betemetett források.; 160-167. p.
 • Az eszmények valósága. Akadémiai estélyre.; 168-172. p.
 • Az erdélyi magyar irodalom kérdése. Irodalmi estélyen. Dicsőszentmárton.; 173-178. p.
 • Bethlen Gábor öröksége. Előadás.; 179-185. p.

"Kegyelemből hit által." A református keresztyén vallás alapvonalai, tartalma és védelme. Cluj-Kolozsvár, Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. -- Minerva rt. ny., 1923. 72 p.

Ismertetések 
 • T/ankó/ B/éla/: Hit és Élet, 1923. 3. évf, 11--12. sz., 188. p.
 • Bereczky Albert: Reformáció, 1924. 5. évf, 2. sz., 27--28. p.
 • Református Egyház és Iskola, 1923. júl. 29. 122. p.

"Maradj velem." A református keresztyén családok imádságos könyve, melyhétköznapokra, bűnbánati hétre és az ünnepekre való rövid elmélkedéseket és imádságokat, valamint alkalmi imákat tartalmaz. -- (Imre Lajos és Havassy Sándorral) Cluj-Kolozsvár, "Az Út" kiadása. -- Minerva rt. ny. (?), 1923. 178 p., "Az Út" Könyvtára 4.

Ismertetések 
 • /Révész Imre/ ri.: Protestáns Szemle, 1924. 33. évf, 7. sz., 399. p.
 • Református Egyház és Iskola, 1924. febr. 3. 20. p.
 • yos: Theológiai Szemle, 1925. 1. évf, 3. sz., 284--285. p.

A szépség hazája. Pásztortűz, 1923. 9. évf. 522--530. p.

A jövendő köd-függönye előtt. Református Szemle, 1923. 16. évf. 1. sz., 1--4. p.

Élet a halálból. Húsvéti legátusok ünnepi ajánló levele a gyülekezetekhez. Református Szemle, 1923. 16. évf. 7. sz., 97--98. p., Önállóan is. -- Kolozsvár, 1923. Minerva rt. ny. 1

Lélektől születni. Pünkösdi legátusok megbízó levele a gyülekezetekhez. Református Szemle, 1923. 16. évf. 14. sz., 153--154. p., Önállóan is. -- Kolozsvár, 1923. Minerva rt. ny. 1

Évzáró beszéd a ref. theologiai fakultáson 1923. jún. 17-én. Református Szemle, 1923. 16. évf. 19. sz., 195--199. p.

Békesség az Olvasónak! Karácsonyi legátusaink ajánló levele a gyülekezetekhez. Református Szemle, 1923.. 16. évf. 45. sz., 403--410. p.

A hívó értelem. A Szentlélek bizonyságtétele az isteni bölcsességről. 1. Kor. 2, 12--13. Az Út, 1923. 5. évf. 1. sz., 7--13. p.

Pásztorális theológia versekben. (Andrea, Joh. Valentin 16. század) Az Út, 1923. 5. évf. 1. sz., 76--80. p.

Textusmagyarázatok. Az Út, 1923. 5. évf. 2. füz., 83-91. p.

Egyházi szemle. Az Út, 1923. 5. évf. 2. füz., 109--112. p.

Az élő egyház. Évmegnyitó beszéd. Az Út, 1923. 5. évf. 4. sz., 185--195. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék