módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1931: 15 tétel lapozás: 1-15

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Magunk revíziója. (Szerző arcképével) Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Concordia ny., 1931. 101, VII p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 51.

Ismertetések 
 • Varga Imre: Baráti Szó, Munkács, 1931. márc. 1. p.
 • Baráti Szó, Munkács, 1931. 5-6. sz., 6-9. p., Részlet
 • Dreptatea, 1931. febr. 7
 • Ellenzék, 1931. febr. 19
 • (-rei): Ellenzék, 1931. márc. 8
 • Vita Zsigmond: Ellenzék, 1935. okt. 20. 6. p.
 • Jancsó Béla: Erdélyi Fiatalok, 1931. márc. 45-50. p.
 • Erdélyi Fiatalok, 1931. máj.-jún. 113-114. p.
 • Kovács László: Erdélyi Helikon, 1931. 4. évf, 173. p.
 • Kós Károly: Erdélyi Helikon, 1931. máj. 257-259. p.
 • Sütő Nagy László: Erdélyi Szemle, 1931. 16. évf, 3-4. sz., 5-6. p.
 • Dragomir cikke az Universul-ban. Juventus -- Román lapszemle, Kolozsvár, 1931. márc. 10. 4. évf, 57. sz., Kőnyomatos
 • Járosi Andor: Kálvinista Világ, 1931. márc. 15. 46-47. p.
 • Pongrácz Kálmán: Magyar Írás, 1934. ápr. 2. 15. p.
 • Reményik Sándor: Napkelet, 1931. 9. évf, 5. sz., 446-450. p.
 • Móricz Zsigmond: Nyugat, 1931. 24. évf, 1. sz., 567-575. p.
 • Reményik Sándor: Pásztortűz, 1931. 17. évf, 5. sz., 100-102. p.
 • Reményik Sándor: Önkritika vagy szellemi masochizmus?. Pásztortűz, 1933. ápr.15. 124-125. p.
 • Karácsony Sándor: Protestáns Szemle, 1931. 40. évf, 4. sz., 312-316. p
 • Szenteleky Kornél: Reggeli Újság, SHS, 1931 aug. 30. 27. p
 • Maksay Albert: Református Család, 1931. 3. évf, 7. sz., 69. p.
 • Református Híradó, 1931. május 2. 1-2. p
 • Vásárhelyi János: Református Szemle, 1931. 24. évf, 8. sz., 113-114. p.
 • Keresztury Dezső: Ungarische Jahrbücher, 1931. 11. évf, 341. p.
 • Dragomir, Silviu: Universul, 1931 márc. 11
Tartalomjegyzék 
 • Parancsoló tények; 5-25. p.
 • Imperium lélekben és igazságban; 24-47. p.
 • Az egység ércalapja; 49-62. p.
 • Források a kősziklában; 63-82. p.
 • A kérdező jövendő; 83-98. p.

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1931. nov. 21. közgyűlésén. (két évről) Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1931. 51 p.

Kuncz Aladár. Erdélyi Helikon, 1931. 4. évf. 500--502. p.

Nincs menekvés?. Nyugat, 1931. 24. évf. 1. köt., 73--75. p.

Ismertetések 
 • Narancsik Imre: Baráti Szó, 1931. máju. 23--24. p.
 • Publius: Kálvinista Szemle, 1931. jan. 31. 34--35. p.
 • Kós Károly: Magunk között. Mai Világ, Kolozsvár, 1931. jan. 18. 3. p.
 • Milotai István: Egy kis asztalterítőről. Protestáns Szemle, 1931.ápr. 265--268. p.
 • Református Diákmozgalom, 1931. jan. 82. p.
 • Vajda Pál: Szabó Dezső elégette minden írását, nem ír többet egy sort sem... A Reggel, 1931, jan. 26. 15.p.

Nincs menekvés?. Ellenzék, 1931. febr. 1.. 5--6. p.

A diák útja. Református Diákmozgalom, 1931. jan.

Időszerű megállapítások az egyházról. Református Diákmozgalom, 1931. márc.

A hit a művészetben. Pásztortűz, 1931. 17. évf. 10. sz., 241--242. p.

Erdélyi református problémák. Protestáns Szemle, 1931.. 40. évf. 5. sz. 357--374. p.

Erdélyi református problémák. Református Szemle, 1931. 24. évf. 14--18. sz.-okban.

Kálvinista demokrácia. Református Szemle, 1931. 24. évf. 12. sz., 178--184. p.

Ítéletnapi bizodalom. Bibliamagyarázat a theol. fakultás évzáró ünnepélyén. 1. János, 4: 17. Az Erdélyi Ref. Egyházker. Theol. Fak. Évkönyve, 1931--32. 7--9. p.

Séta bölcsőhelyem körül. Elbeszélés, Erdélyi Helikon, 1931. 4. évf. 439--447. p.

Miért?. Elbeszélés, Koszorú. Erdélyi, felvidéki, vajdasági írások, Budapest, 1931. 155--161. p.

A megtagadottak. Elbeszélés, Debreceni Reformátusok Képes Naptára, 1931. 7. évf. 80. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék