módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1929: 13 tétel lapozás: 1-13

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


"Maradj velem." -- 3. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1929

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1928. november 24. közgyűlésén. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1929. 26. p.

Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. -- Bethlen Gábor arcképével. Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Concordia ny., 1929. 117 p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 39.

Ismertetések 
 • Lapudatu, I. -- Lupas, Juon: Anuarul Institutului de Istorie Nationala. V. 1928--30, Cluj, 1930. 581--582. p.
 • Budapesti Szemle, 1930. szept. 463--466. p.
 • Kós Károly: Ellenzék, 1930. márc. 16. 12. p.
 • A Bethlen Gábor-jubileum visszhangja az erdélyi irodalomban. Ellenzék, 1929. nov. 29
 • Erdélyi Fiatalok, 1930. febr. 28--29. p.
 • Ravasz László: Erdélyi helikon, 1930. 3. évf, 220--225. p.
 • Nagy Géza: A legújabb Bethlen-irodalom. Erdélyi Museum, 1931. márc. 98--109. p
 • Szekfű--Rugonfalvi--Makkai Bethlen-párbaja. Erdélyi Szemle, 1930. jan. 6--7. p.
 • K.Gy.: Ifjú Erdély, 1930. febr. 142. p.
 • Tavaszy Sándor: Kálvinista Világ, 1930. jan. 15. 8. p.
 • Jancsó Béla: Keleti Szemle, ?
 • Keleti Újság, 1929. nov. 29
 • Magyar Kálvinisták Naptára, Budapest, 1931
 • Krónikás: Magyarság, 1930. júl. 1. 8. p.
 • Szabó Dezső: Mai Nap, Budapest, 1931. ápr. 26
 • Török Pál: Napkelet, 1930. 8. évf, 8. sz., 789--790. p.
 • Schöpflin Aladár: Nyugat, 1930. 23. évf, 1. köt., 885--886. p.
 • Kristó György: Bethlen Gábor alakja a mai szépprózaírók műveiben. Pásztortűz, 1930. máj. 4. 205--206. p.
 • Reményi Sándor: Pásztortűz, 1930. 16. évf, 10. sz., 224. p.
 • Csürös István: Protestáns Szemle, 1930. 39. évf, 9. sz., 675--677. p.
 • Szelényi Ödön: Protestáns tanügyi Szemle, 1930. nov. 106--107. p.
 • Muzsnai László: Református Diákmozgalom, 1931. febr. 97. p.
 • Református Figyelő, 1930. 3. évf, 6. sz., 71. p.
 • Református Szemle, 1930. 23. évf, 2. sz., 27. p.
 • /Keresztúry Dezső/ y/: Ungarische Jahrbücher, 1930. 10. évf, 155--156. p.

Egyedül. Budapest, Athenaeum ny., 1929. 117 p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 39.

A mi utunk. -- Elmélkedések, beszédek, előadások, temetési beszédek, cikkek. Cluj-Kolozsvár, "Ifjú Erdély" kiadása. -- Lyceum ny. Turós Lajos, 1929. 300 p.

Ismertetések 
 • Református Szemle, 1929. 22. évf, 19. sz., 297--298. p.
 • Imre Lajos: Az Út, 1929. szept. 240--242. p.
 • Viszkok Lajos (?): Ungarische Jahrbücher, 1931. 11. évf, 189. p.
Tartalomjegyzék 
 • Ajánlás /Sepsiszentgyörgyi ref. kollégiumnak/; 3. p.
 • Előszó; 5. p.
 • I.
 • Isten gyönyörűsége. Máté 3,17; 9-12. p.
 • Zákeus. Lukács 19,1-3; 13-17. p.
 • Szegény magyarok karácsonya. Lukács 2,7; 18-23. p.
 • Karácsonyfa. János 10,10; 24-28. p.
 • A nagy ajándék. 2. Kor. 8,9;29-33. p.
 • Gyermekáldozat. Lukács 2,16; 34-38. p.
 • Megtartó reménység. Róm. 8,19-25; 39-46. p.
 • A beteg gyermek. Márk 9,14-27; 47-55. p.
 • Lelki éhség. Ámós 8,11-12; 56-62. p.
 • Különbség van... Malakiás 3,14-15 és 18; 63-70. p.
 • A világ vége. Máté 24,3-5, 23-28; 71-105. p.
 • Húsvéti diadal. Máté 22,31; 106-109. p.
 • Az élet parancsszava. János 5,28-29; 110-116. p.
 • Krisztus triumfator. Húsvéti beszéd. Ap. Csel. 26,13-19; 117-119. p.
 • A templom. A megújított kolozsvári-alsóvárosi templom felszentelésén, 1926. aug. 22, 129-141. p.
 • Mennyei harangjáték. A nagyenyedi harang felszentelésekor, 1926. nov. 14. Ézs. 40,1-11; 142-149. p.
 • A Seregek Urának követe. Deák Ferenc kolozsvár-monostori lelkipásztor beiktatásakor 1927 karácsony m
 • A mi megmarad. Húszéves érettségi találkozón, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-kollégium ünnepi iste
 • Ajánló-levelünk. Sulyok István püspök negyvenéves lelkészi szolgálatának jubileumán a nagyváradi tem
 • Útkészítés. Az első hét erdélyi ref. diakonissza fogadalomtételekor, a marosvásárhelyi koll. díszter
 • II.
 • Beszéd a püspökválasztó egyházkerületi közgyűléshez, 1926. április 17-én; 191-184. p.
 • A mi utunk. A nagyenyedi ref. nagyhét ünnepi istentiszteletén. 1926. szept. 12. Zsid. 12,14-17; 185-
 • A kölcsönkért olaj. A brassói ref. nagyhét ünnepélyes istentiszteletén. 1927. szept. 18-án. Máté 25,
 • A múlt értéke. Theológus konferencián; 210-221. p.
 • Az üstökös. Vajda János születésének százéves évfordulójára; 222-224. p.
 • Közönség és irodalom. Akadémiai estélyen 1927; 225-246. p.
 • III:
 • Nagy Károly püspök koporsója felett. A kolozsvári farkas-utcai templomban, 1926. febr. 18. 1. Kor. 1
 • Ne szóval szeressünk! Péter Károly egyházkerületi titkár koporsója fölött. 1927. nov. 1. 1 János 3,1
 • Minden betelt. Gróf Bethlen Ödön egyházkerületi főgondnok koporsója felett. 1927. dec. 11. Józsué 23
 • Boldog ellentét. Gróf Bethlen Ödönné koporsója fölött. 1928. jan. 25. Zsolt. 131; 267-270. p.
 • Becsületügy. Gáspár János Bethlen-kollégiumi főgondnok koporsója fölött a nagyenyedi templomban. 192
 • Megérkezés. Özv. Dr. Bartók Györgyné hazahozott hamvai felett. 1928. jún. 7. Zsid. 11,13-14; 276-278
 • A teljes ismeret. Gróf Csáky Ilona koporsója felett. 1928. dec. 8. 1. Kor. 13,12; 279-282. p.
 • Hatalom alatt. Fejes Áron professzor koporsója fölött a nagyenyedi templomban. 1929. febr. 11. Lukác
 • A régi és az új parancsolat. Dálnoki Gaal Anna koporsója fölött. 1929. márc. 22 1. János 2,7-8; 291-

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1929. november 23. közgyűlésén. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1929. 25 p.

Püspöki jelentés az erdélyi ref. egyházkerület 1928. nov. 24-iki közgyűlésén. Református Szemle, 1929. 22. évf. 1.sz., 13. p.

Előszó. A mi istentiszteletünk, 1929. 5--7. p.

Sákramentomos istentisztelet. A mi istentiszteletünk, 1929. 61--86. p.

Ajánló levelünk. 2. Kor. 3,1--6. (A mi utunk c. kötetből. ) Református Híradó, 1929. jun. 29.

Előszó gyanánt. A tordai református nagyhét emlékkönyve, 1929. 3--4. p.

A kanaanita nő. A tordai református nagyhét emlékkönyve, 1929. 23--24. p.

Krisztus levele Laodiceába. A tordai református nagyhét emlékkönyve, 1929. 192--193. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék