módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1937: 19 tétel lapozás: 1-19

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Magyar nevelés, magyar műveltség. Budapest, Révai kiad. és ny., 1937. 252 p.

Ismertetések 
 • Kasszandra: Budapesti Hírlap, 1937. szept. 19. p.
 • Zombor Zoltán: Debreceni Szemle, 1937. 11. évf, 7--8. sz., 177--180. p.
 • Simon Károly: Erdélyi Fiatalok, 1937. 8. sz., 24--25. p.
 • Imre Lajos: Erdélyi Helikon, 1937. okt. 616--620. p.
 • Faragó László: Erdélyi Múzeum, 1939. 3. füz., 308--309. p.
 • Korunk Szava, 1937. 372. p.
 • Belohorszky Ferenc: Láthatár, 1937. 5. évf, 288--290. p.
 • Sándor István: Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1937. 7. évf, 4. sz., 86. p.
 • Gyulai Ágost: Magyar Pedagógia, 1937. 9--10. sz.
 • Tóth Béla: Magyar Út, 1937. 26--27. sz., 8. p.
 • Baránszky Jób László. Napkelet, 1938. 3. sz.
 • Galócay Klára: Nouvelle Revue de Hongrie, 1937. okt. 382--383. p.
 • Barankay Lajos: Pannónia, 1940. 6. évf, 1. sz., 121. p.
 • László Dezső: Pásztortűz, 1937. 23. évf, 17. sz., 321--322. p.
 • Karácsony Sándor: Protestáns Szemle, 1938. 47. évf, 81--86. p.
 • Tóth Béla: Protestáns Tanügyi Szemle, 1937. nov. 375--380. p.
 • Csuka Zoltán: Reggeli Újság, Újvidék SHS, 1937. jún. 20. 20. p.
 • Zombor Zoltán: Soó Rezső: A mai hungarológiai irodalom. Debrecen, 1937. 6--9. p.
 • Szellem és Élet, 1938. 3--4. sz., 112--117. p.
 • Új Kor, 1937. jún. 1. 3. évf, 17. sz.
 • Vajda Endre: Új Vetés, 1938. 8. sz., 9--10. p.
 • Bior Lajos: Az Út, 1937. 8. sz., 237--240. p.

Európai magyarság. Debrecen, Városi ny., 1937. 6 p., Kl. Debreceni Szemle 1937.

Ismertetések 
 • Baránszky Jób László: Napkelet, 1938. 16. évf, 3. sz., 201. p.

Tied!. Budapest, Kálvin-téri Egyházközség kiad. -- Sylvester ny., 1937. 49-55. p., Rádió-prédikációk 135.

Egyetem. igazság, élet. Évnyitó beszéd az egyetemről, 1937. 3--11. p., Kl. Debreceni Egyetem Évkönyve 1936/1937

Ismertetések 
 • Decreczen, 1936. nov. 13
 • Debreceni Újság, 1936. nov. 13
 • Ellenzék, Kolozsvár, 1936. nov. 18

Maros vize folyik csendesen. Erdélyi Helikon, 1937. 10. évf. 745--750. p.

Nem lehet. Láthatár, 1937. 5. évf. 49--53. p.

Ismertetések 
 • Szentimrei Jenő: Üzenet Makkai Sándornak. Brassói Lapok, 1937. febr. 21. 9--10. p., Vita
 • Lőrinczi László: A bálványok leomlanak. Brassói Lapok, 1937. febr. 27. 4 .p., Vita
 • Bertalan István: Felettünk az erdélyi csillagok. Budapesti Hírlap, 1937. febr. 28. 57. évf, 48. sz., 1--2. p., Vita
 • Vásárhelyi püspök védelmébe vette Makkai Sándort. Debreczen, 1937. márc. 5. 4. p, Vita
 • Vuchetich Endre: Déli Hírlap, 1937. febr. 17. Vita
 • Nem lehet? /v.. Déli Hírlap, Temesvár, 1937. 13. évf, 37. sz., 1. p., Vita
 • Tóth Sándor: Zárjuk le örökre a Makkai ügyet. Ellenőr, Kolozsvár, 1937. 24. évf, 5--6. sz., 10--12. p., Vita
 • Szabó István: László Dezső nyilatkozata. Ellenzék, 1938. jan. 4. 59. évf, 2. sz., 2. p., Vita
 • Reményik Sándor: Lehet, mert kell!. Ellenzék, 1937. febr. 17. 58. évf, 39. sz., 1. p., Vita
 • Vásárhelyi János püspök nyilatkozik Bucurest-i útjáról és a Makkai-ügyről. Ellenzék, 1937.márc. 5. 7. p., Vita
 • A református egyház köréből. Ellenzék, 1937. ápr. 17. 8. p., Vita
 • László Dezső: A "Nem lehet" vita margójára. Fiatalok, 1937. 6. évf, 2. sz., 5--6. p., Vita
 • Kalangya, 1937. aug.-szept. Vita
 • Szász Endre: "Nemlehet"?. Keleti Újság, Kolozsvár, 1937. febr. 13. 20. évf, 36. sz., 2. p., Vita
 • Szász Endre: Teljes felelősséggel. Keleti Újság, 1937. febr. 25. /?. 20. évf, 45. sz., 3. p., Vita
 • Dávid Gyula: Értsük meg Makkai Sándort. Kiáltó Szó, 1937. ápr. 11. évf, 4. sz., 42--43. p., Vita
 • László Dezső: Kommentár Makkai Sándor kisebbségekről írt elégiájához. Kiáltó Szó, 1937. 11. évf, 4. sz., 44--47. p., Vita
 • Faluhelyi Ferenc: Mi nem lehet?. Kisebbségi Körlevél, Pécs, 1937. 1. évf, 3. sz., 1--3. p., Vita. Kőnyomat
 • Csuka Zoltán: Hogyan lehet?. Láthatár, 1937. 5. évf, 97--98. p., Vita
 • Paál Árpád: Lehet-e megoldása a kisebbségi kérdésnek?. Láthatár, 1937. 5. évf, 145--149. p., Vita
 • Szekfű Gyula: A Nem lehet. Láthatár, 1937. 5. évf, 193--194. p., Vita
 • Belohorszky Ferenc: Hogy is lehet?. Láthatár, 1937. 5. évf, 194--194. p., Vita
 • Rády Elemér: Magyar Írás, 1937. máju. Vita
 • Láthatár, 1937. 5. évf, 237--238. p., Vita
 • A "Nem lehet" kérdésének feloldása. Láthatár, 1937. 5. évf, 274--275. p., Vita
 • Magyar Lapok, 1937. febr. 18. Vita
 • Félreértett írás. A Magyar Lapok 1937. febr. 18. számából törölt cik. 2. p., Vita. Gépírásos kézirat
 • Bajcsy-Zsilinszky Endre: Egy délután élményei. Magyarország, 1937. febr. 27. 5. p., Vita
 • Dávid Lajos: Nem lehet... Vihar Makkai Sándor tanulmánya körü. Őserő, 1937. ápr. 1. 18--20. p., Vita
 • Hegedűs Nándor: Szabadság, Nagyvárad, 1937. febr. 12. Vita
 • Makkai Sándor ref. püspököt... támadják Nem lehet c. cikke miat. Székely Nép, 1937. febr. 21. 18--20. p., Vita
 • Egy gondolkodó magyar: Megszólal a lelkiismeret -- felüvölt a terror. Megjegyzések Makkai Sándor cikkére és a magyarpárti sajtó támadásair. Transilvaniai Futár, Kolozsvár, 1937. máju. 11. évf, 3--6. p., Vita
 • Hungarus: Hogyan lehet? Hozzászólás... Szabolcsi Szemle, 1937. 4.évf, 77--80. p., Vita

A református keresztyénség szociális alapelvei. Magyar Út, 1937. 9. sz.

A legnagyobb igazság. Pásztortűz, 1937. 23. évf. 23--24. sz., 456--457. p.

Nézők és látók. Protestáns Szemle, 1937. 46. évf. 97--100. p.

Az egyház kormányzó tevékenysége. Igazság és Élet, 1937. 3. évf. 1. sz., 21--23. p.

A lelkész mint pedagógus. Igazság és Élet, 1937. 3. évf. 2. sz., 48--54. p.

Az egyházi közigazgatás. Igazság és Élet, 1937. 3. évf. 3. sz., 105--107. p.

Az egyház válsága és a theológiai tudomány. Igazság és Élet, 1937. 3. évf. 4. sz., 139--144. p.

Egyházi hivatal -- Hivatalos egyház. Igazság és Élet, 1937. 3. évf. 5. sz., 6. sz., 205--209 p. (5. sz), 240-249 p. (6. sz.)

A gyakorlati gyermekmisszió. Igazság és Élet, 1937. 3. évf. 7. sz., 8. sz., 277--283. p. (7. Sz.), 308--315. p. (8. sz.)

Az ifjúság mint egyházi probléma. Igazság és Élet, 1937. 3. évf. 9. sz., 10. sz., 347--353. p. (9. sz.), 378--385. p. (10. sz.)

Az igazság próbája. 1. Thess. 5, 19--21. Theológiai Szemle, 1937. 13. évf. 3--4. sz., 41--42. p.

Zrínyi üzenete. Soproni Hírlap, 1937. márc. 3.. 6. sz

Magyarok csillaga. [I. István király]. Regény, Budapest, Révai kiad. és ny., 1937. 344 p., A Pesti Hírlapban folytatásokban is megjelent 1937-ben, még a kötetben való megjelenés előtt.

Ismertetések 
 • Literatura, 1937. 12. évf, 442. p.
 • /Hankiss János/: Hungarus Viator. Debreceni Szemle, 1937. 11. évf, 9--10. sz., 235. p.
 • Vérös Bulcsu, hujj... (Részlet a regényből.), Erdélyi Figyelő, 1937. 1. évf, 9--10. sz., 6--7.p.
 • Magyarság, 1937. dec. 3. 272. sz.
 • Kállay Miklós: Nemzeti Újság, 1937. dec. 21. 265. sz.
 • Pesti Hírlap, 1937. szept. 12. 16. p., (Arcképpel)
 • Pesti Hírlap, 1937. szept. 19. 12. p., (Arcképpel)
 • Újság, 1937. nov. 28. 271. sz.
 • Soós Béla: Vasárnap, Debrecen, 1938. ápr. 24. 17. szám, 139. p.
 • Ezüst István: Szocializmus, 1938. 164--165. p.
 • Bánhegyi Jób: Pannonhalmi Szemle, 1938. 1. sz.
 • Ferdinándy Mihály: Magyar Szemle, 1938. 3. sz.
 • Magyar Protestánsok Lapja, 1938. febr. 31. p.
 • Magyar Kultúra, 1938. máj- 20
 • Magyar Hírlap, 1938. 1. sz.
 • Bíró Lajos Pál: Könyvszemle, 1938. 1. sz., 5. p.
 • Szegedi Gergely: Katolikus Szemle, 1938.ápr. 23. 3--4. p.
 • Divinyi Mihály: Diárium, 1938. 28. p.
 • Tóth Béla: Kelet Népe, 1938. 189--190. p.
 • Assódy János: Korunk, 1940. 90--91. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék