módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
     

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Dr. Makkai Sándor 1890-1951

Összeállította: Dr. Módis László, Debrecen - 1958

 Előszó

Az Életrajzi Adattár Füzetek célja, hogy egy-egy tudós, író, művész, publicista életére vonatkozó, dokumentumokban is jelentkező életrajzi adatokat bibliográfiai módszerrel összefogja és az anyag természetének megfelelően elrendezze. Ez több, mint a mai értelemben vett bibliográfia, - bár alapvető elemzés szerint annak kellene tekinteni és venni. Viszont kevesebb, mint az életrajz, mert nem elemez, nem értékel és nem jellemez, - de feltétlenül csontváza és közvetett forrása az életrajznak, jó eligazítást nyújt az életrajzíró számára, egyben lehetővé teszi munkájának ellenőrzését is. Tudománytörténeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti s általában művelődéstörténeti vonatkozása csak annyiban van, amennyiben adataival ezeket is támogatja.

Makkai Sándor adatainak ilyen mérvű összegyűjtését a mai körülmények között az tette lehetővé számomra, hogy a Család s elsősorban Makkai Sándor özvegye készségesen rendelkezésemre bocsátotta a tulajdonában levő, több mint kilenc nagy irattartóban elhelyezett anyagot, mely főként a Makkai Sándorra vonatkozó irodalmat - kivágatok formájában -, kisebb részben Makkai S. kisebb cikkeit, egyes cikkeinek kéziratait és a hozzá intézett levelek töredékét tartalmazza. Ugyancsak a Család bocsátotta rendelkezésemre Makkai Sándor festményeinek a jegyzékét. Ez anyag rendelkezésemre bocsátásáért és munkám minden módon való szíves támogatásáért ezúton is köszönetemet fejezem ki.

A rendelkezésre bocsátott anyagon túl is bőséges alkalom nyílt még az adatgyűjtésre. Annyira, hogy három évi munka után sem tekintem azt befejezettnek s még legalább tíz százaléknyi újabb adat későbbi összegyűjthetését remélem. A meglevő anyag lezárására azért gondolhattam, mert a keresett dokumentumok ezidőszerint elérhetetlennek látszanak.

Mint sajnálatos tényt jegyzem fel, hogy Makkai Sándor nagyobb műveinek eredeti kéziratai a háborús események során 1944-ben megsemmisültek. Egyetlen megmaradt regény-kézirata a "Mi Ernyeiek"-é, mely Sántha Sára tulajdona volt, időközben azonban a Debreceni Egyetemi Könyvtár kéziratába került.

Munkámban különösen segítségemre volt a Debreceni Egyetemi Könyvtár, melynek anyagát közvetlenül használhattam. Átkölcsönzéssel több ízben támogattak: Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, a Sárospataki Református Egyházkerületi Könyvtár és a Budapesti Réday-Könyvtár, amit a helyen is köszönettel jegyzek fel.

***

Az anyag elrendezését illetően megemlítem, hogy az egyes csoportok nem mindig határolódnak el szigorúan. Pl. kéziratokat, leveleket egyes esetekben egy-egy mű ismertetési anyagába soroltam, ha tartalmánál fogva inkább odakívánkozott. Egy mű különböző kiadásait rendszerint az első kiadás után soroltam fel. Az egyes csoportokon belül az évrendet követtem. A róla szóló cikkek, közleményekben az egytárgyra vonatkozó anyag nem mindig került egymás mellé, mivel az időrendi követése volt az elsődleges szempont. Az egyes művekre vonatkozó ismertetéseket, kritikákat a mű után helyeztem, ahol lehetséges volt az ismertető organumok betűrendjét követve.

A tervbe vett és célszerűnek látszó különböző mutatókat az anyag teljesebbé tétele után fogom elkészíteni.

E szerény füzet őrizze és szolgálja Makkai Sándor áldott emlékét, kit emberségében is nagynak ismerhettem meg.

 

Debrecen, 1958, május hó

Módis László

A digitalizált adatbázis létrehozásában Márton János közreműködött.

 

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék