módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1932: 19 tétel lapozás: 1-19

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Erdélyi szemmel. Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Minerva rt. ny., 1932. 183. VI p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 70.

Ismertetések 
 • Kovács László: Erdélyi Helikon, 1933. 6. évf, 66--68. p.
 • Kázmér Ernő: Irodalmi Napló, SHS, 1933. jan. 1
 • Kemény István: Magyar Hírlap, Budapest, 1933. febr. 5. 21. p.
 • Napló, Subotica, 1933. jan. 1. 29. p.
 • Benedek Marcell: Protestáns Szemle, 1933. 42. évf, 225--228. p.
 • Református Figyelő, 1933. 6. évf, 26. sz., 207. p.
 • Református Szemle, 1933. 26. évf, 12. sz., 189. p.
Tartalomjegyzék 
 • Nincs menekvés? - Előszó helyett?; 5-10.p.
 • A szépség hazája; 11-24. p.
 • Az irodalom szelleme; 25-30. p.
 • Közönség és irodalom; 31-47. p.
 • "Csak énekeljenek"; 48-56. p.
 • "A világ szeme"; 57-64. p.
 • Goethe a Faustban; 65-71. p.
 • Jókai; 72-77. p.
 • Kemény Zsigmond lelke; 78-96. p.
 • Zord Idő; 87-110. p.
 • A költő prófétasága; 111-117. p.
 • Kuncz Aladár; 118-122. p.
 • Az erdélyi szellem; 123-132. p.
 • Az "új utak"; 133-142. p.
 • Bethlen Gábor öröksége; 143-154. p.
 • A két Bolyai tragikuma; 155-164. p.
 • Erdélyi szemmel; 165-169. p.
 • Firenze királya; 170-179. p.

"Nem békességet..." Evangélium és humánum. -- Az evangélium szociális üzenete. -- Evangélium és egyház. Budapest, Soli Deo Gloria kiad. - Bethlen ny., 1932. 63 p.

Ismertetések 
 • Tavaszy Sándor: Kálvinista Világ, 1932. 6. évf, 9--10. sz., 38--39. p.
 • Máthé Elek: Protestáns Szemle, 1933. 42. évf, 33--34. p.
 • Z.: Református Diákmozgalom, 1932. 8. évf, 9. sz, 149--150. p. és 132--133. p. is
 • Muraközy Gyula: Református Figyelő, 1932. 5. évf, 36. sz., 291. p.
 • Református Szemle, 1932. 25. évf, 12. sz., 190. p.

Mivel vitte előbbre Isten országa ügyét az 1932. esztendő. Kálvinista Szemle, 1932. karácsony.

"Csak énekeljenek." Válasz az Erdélyi Helikon ankétjára. Erdélyi Helikon, 1932. 5. évf. 4--9. p.

A világ szeme. Goethe halálának százéves fordulójára. Erdélyi Helikon, 1932.. 5. évf. 291--295. p.

Vélemény a Kemény János és neje által magyar irodalomtörténetre kitűzött 100.000 leies pályázatra beérkezett művekről. Erdélyi Helikon, 1932.. 5. évf. 7. sz., Eredeti kéziratban is.

Die ungariche reformierte Kirche in Rumänien. Kirchenblatt für dis reformierte Schweiz, 1932. márc. 24. 88. évf. 6. sz., 81--86. p.

Szeretetmunkák az erdélyi egyházkerületben. Lelkészegyesület, 1932. 25. évf. 50. sz., 51. sz., 370--371. p. (50. sz.), 375--379. p. (51. sz.)

A székely lélek. (Rádió-felolvasás a Székely-est keretében) Napkelet, 1932. 10. évf. 3. sz., 169--174. p.

Zord Idő. Nyugat, 1932. 25. évf. 2. köt., 35--46. p.

Goethe a Faustban. Pásztortűz, 1932. 18. évf. 7. sz., 93--94. p.

A költő prófétasága. Részlet az Erdélyi szemmel c. kötetből. Pásztortűz, 1932. 18. évf. 20. sz., 319--320. p.

Az "új utak". Protestáns Szemle, 1932. 41. évf. 6--11. p.

Nyilvánvaló evangélium. Protestáns Szemle, 1932. 41. évf. 225--230. p.

A mai emberiség válsága. Református Figyelő, 1932. 5. évf. 36. sz., 288. p.

"Nem békességet..." Részlet az ilyen c. műből. Református Szemle, 1932. 25 évf. 15--16. sz., 225--226. p.

Református Férfiak Szövetsége. Magyar Presbiter, 1932. 4. évf. 4. sz., 4. p.

Előszó. Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. 1. kiad., 1932 (?)

Az ár megtörik. Elbeszélés, Erdélyi Helikon, 1932. 5. évf. 467--484. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék