módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1926: 15 tétel lapozás: 1-15

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


"Maradj velem." -- 2. Kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1926

Öntudatos kálvinizmus -- 2. kiadás. 3. ezer. Cluj-Kolozsvár, "Az Út" kiadása. -- Minerva rt. ny., 1926. 78 p.

Aratás. Előadások. -- Ecclesia militans. -- Beszédek. -- Feltámadunk. -- Művészet és irodalom. Luèenec-Losonc, "Kultúra" könyvkereskedés kiadása. -- Losonczi Sándor ny., 1926.. 240 p.

Ismertetések 
 • Egyházi Értesítő, Budapest, 1936. máj. 9. 149. p.
 • Egyházi és Irodalmi Szemle, 1926. szept. 4. 3. p.
 • Kristóf György: Pásztortűz, 1926. 10. sz., 237. p.
 • Patay Pál: Protestáns Szemle, 1926. 35. évf, 6. sz., 388--392. p.
 • Karácsony Sándor: Protestáns Szemle, 1930. 39. évf, 3. sz., 167--169. p.
 • T/avaszy/ S/ándor/: Református Szemle, 1926. 19. évf, 19. sz. és 22. sz., 326. p. (19. sz.) és 373--374. p. (22. sz.)
 • Filep Gusztáv: Theológiai Szemle, Debrecen, 1928. 4. évf, 98--99. p.
Tartalomjegyzék 
 • Előszó; 3-5. p.
 • I. Előadások
 • Isten valósága. Előadás lelkészi konferencián; 9-15. p.
 • Szociálizmus és keresztyénség. - Előadás ifjúsági konferencián; 16-22. p.
 • A diadalmas világnézet. Soli Deo Gloria Diákszövetség összejövetelén tartott előadás; 23-28. p.
 • Az igehirdetés válsága. - A marosvásárhelyi lelkészi kurzuson tartott előadás; 29-38. p.
 • Az erdélyi szellem. - Előadás akadémiai osztályon, a kolozsvári ref. theol. fakultás harmincéves évf
 • A két Bolyai tragikuma. - Előadás akadémiai estélyen; 47-53. p.
 • Kemény Zsigmond lelke. - Előadás akadémiai estélyen; 54-60. p.
 • Jókai. - Előadás születésének száz éves évfordulóján; 61-65. p.
 • II. Ecclesia militana
 • Egyházkerületi főjegyzői székfoglaló beszéd. - Az erdélyi ref. egyházkerület 1922. július 16-i közgy
 • Kollégium édesanyánk. - A Bethlen kollégium 300 éves jubileumára. 1922. okt. 8.; 71-72. p.
 • Egyek vagyunk. - A kolozsvári teol. fakultás üdvözlete Bethlen Gábor kollégiumához, 1922. okt. 8-án
 • Marosdécse intő példája. /A Balla család botránya úrvacsoraosztáskor/; 75-80. p.
 • Lelki front; 81-85. p.
 • A "régi" és az "új" munkások. - Egyházunk életének fordulópontja; 86-91. p.
 • Három év. - Igazgatói évzáró beszéd a ref. theológiai fakultáson 1924. jún. 22; 92-99. p.
 • Az egyház joga az iskolához. - Beszéd az 1925. máj. 14-i rendkívüli egyházkerületi közgyűlésen a mag
 • Részvételünk az állam konszolidációjában. - Előadás a sepsiszentgyörgyi ref. nagygyűlésen; 105-112.
 • III. Beszédek, elmélkedések
 • Kérni, keresni, zörgetni. - Adventi. Máté, 7,7-11; 115-119. p.
 • Krisztus uralma. Ésaiás 9,6; 120-123. p.
 • A Kereszt bolondsága és botránya. 1. Kor. 22,24; 124-130. p.
 • A sereggyűjtés napja. - A reformáció 400 éves jubileumán, ifjúsági istentiszteletre, 1917.; 131-137.
 • Úrrászentelés. 1. Péter 3,15-16; 138-141. p.
 • A keresztyén család. Márk 3,31-35; 142-146. p.
 • Gazdag gyülekezetek. -- Presbiteri konferencia előtt. 2. Kor. 8,1-12; 147-154. p.
 • Munka és jellem. Lukács 10,40-42, 155-160. p.
 • A megtagadottak. Máté 7,21-23; 161-162. p.
 • Csendes élet. 1. Thess. 4,11; 163-166. p.
 • A szeretet titka. 1 János 4,18; 167-170. p.
 • A hit három válasza. Dániel 3,14-18; 171-175. p.
 • IV. Feltámadunk
 • Égő áldozat. - Csíki István marosvécsi lelkipásztor koporsója felett, 1925. január 16. János 13,32-3
 • Így szólt a pásztor. - Özv. Shäfer Andrásné Kerekes Teréz koporsójánál. János 10,27; 184-185. p.
 • Elrejtett ékesség. Özv. br. Wesselényi Istvánné Rhédey Stefánia grófnő koporsója felett. 1 Péter 3,4
 • Cséplés után. Balogh Endre koporsója felett. 1925. márc. 11.Ézs. 28, 23-29; 189-191. p.
 • V. Művészet, irodalom
 • Dóczyné Berde Amál művészete. - Képkiállítást megnyitó beszéd; 195-197. p.
 • Giovanni Papini: Krisztus története. Ford. Révay József, Bp. 572. p.; 198-201. p.
 • Szilágyi M. Dózsa: Örök igazságok a 20. században; 202-204. p.
 • Szücs Ernő: Győzelem a halál felett. Bp.; 1924, 165. p.; 205-206. p.
 • Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője; 207-209. p.
 • Farkas Gyula: Erdélyi költők. Gyűjtemény erdélyi lírikusok műveiből 1918-1924. Szerk. - Berlin, 1924
 • Berde Mária: Vizen hold. Kér elbeszélés; 214-216. p.
 • Nyírő József: Jézusfaragó ember; 217-218. p.
 • P. Gulácsy Irén: Förgeteg. Regény; 219-223. p.
 • P. Gulácsy Irén: Hamueső. Regény; 224-226. p.
 • Tabéry Géza: Szarvasbika. Regény. Bp.; 227-230. p.
 • Kádár Imre: Bujdosó ének. Versek; 231-233. p.
 • Benedek Marcell: A modern magyar irodalom; 234-236. p.

Gruzda János második képkiállítása. Ellenzék, 1926. márc. 29.

Kemény Zsigmond lelke. Napkelet, 1926. 4. évf. 5. sz., 445--449. p.

Az erdélyi szellem. Protestáns Szemle, 1926. 35. évf. 3. sz., 129--134. p.

Egyház. Részlet az Öntudatos kálvinizmus c. műből. Református Szemle, 1926. 19. évf. 2. sz., 3. sz., 4. sz., 17--21. p. (2. sz.), 33-39. o. (3. sz.), 49-51 o.

Nagy Károly püspök koporsója felett. l. Kor. 12,4--6. Református Szemle, 1926. 19. évf. 8. sz., 124--128. p.

Az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlésének tagjaihoz. Reflexió támadásokkal kapcsolatban. Református Szemle, 1926.. 19. évf. 16. sz., 251--252. p.

Imádság az egyházkerületi közgyűlés megnyitása előtt. Református Szemle, 1926. 19. évf. 17. sz., 269--270. p.

Beszéd püspökké választása alkalmából az egyházkerületi közgyűlés előtt. Református Szemle, 1926. 19. évf. 17. sz., 272--273. p.

Püspöki programbeszéd. Református Szemle, 1926. 19. évf. 26. sz., 425--433. p.

A szolgálat dicsősége. Püspöki beköszöntő beszéd. Márk 10, 35--45. Református Szemle, 1926. 19. évf. 28. sz., 457--461. p.

Textusmagyarázatok. 1 Thess. 4, 11. -- Zsid. 11, 13--17. Az Út, 1926. 8. évf. 2. sz., 61--63. p.

Az egyház -- egyház! Részlet püspöki programbeszédéből. Református Egyház és Iskola, 1926. jul. 18.. 6. évf. 29. sz., 1--2. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék