módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  607 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 601-607

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Önálló művek és lenyomatok

A szabadság vallása. 1910. október 31-re. Kolozsvár, Szerző kiad. -- Stief Jenő ny., 1910. 8 p.

Bevezetés a személyiség paedagogikájába. Doktori értekezés, Kolozsvár, Szerző kiad. -- Stief Jenő és tsa ny. VIII., 1912. 107 p., Értekezések a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tu

Ismertetések 
 • Varga Béla: Keresztény Magvető, 1913. 48. évf, 1. füz.
 • Szelényi Ödön: Pedagógia, 1913. 22. évf, 2--3. sz.
 • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1913. febr. 2
 • Szelényi Ödön: Protestáns Szemle, 1913. 25. évf, 3. sz., 209--211. p.
 • Kristóf György: Református Szemle, 1913. márc. 7. 6. évf, 10. sz.

A Bethlen Gábor Kör múltja és jövője. A kolozsvári főiskolai "Bethlen Gábor Kör" tízéves jubileumára. Kolozsvár, Gombos Ferenc Lyceum ny., 1913. 7 p., Klny. Egyházi Újság 1913. 8. sz.

A nagy személyiségek nevelői jelentősége. -- Philosophiai tanulmány. Budapest, Hornyánszky ny, 1913. 28 p., Klny. Athenaeum 1913.; Uaz Kolozsvár, 1913. Stief Jenő és tsa ny. címlappal. V.ö. A Főiskolai Bethlen Gábor Kör előadása. Református Szemle 1913. 6. évf. 8. sz. febr. 21.

A nagy személyiségek nevelői jelentősége. -- Philosophiai tanulmány. Kolozsvár, Stief Jenő és tsa ny. címlappal, 1913

Vallásos világkép és életfolytatás. Bőhm Károly filozófiájának indításai egy vallásfilozófiai rendszer kiépítésére. Besztercebánya, Madách-Társaság kiad. -- Hungária ny., 1913. 24 p., Klny. Dr. Bőhm Károly élete és munkássága 3. köt. Besztercebánya, 1913. 3-36. l.

Ismertetések 
 • Keller István: Könyvújság, Budapest, 1917. 1. évf, 13. sz., 1--6. p.

"Hittem, azért szóltam." (Vallásos elmélkedések) Kolozsvár, Az Egyházi Újság kiad. -- Gombos Ferenc ny. Hornyászky biz. Budapest, 1913. 88 p., Az Egyházi Újság Könyvtára 1.

Ismertetések 
 • [Ravasz László] R. L:: Református Szemle, 1914. 7. évf, 16. sz., 256. p.
Tartalomjegyzék 
 • Előszó; 5. p.
 • Az örök advent /Egyházi Újság; 1911. nov./; 7-9. p.
 • A nyugtalan szív. Adventi gondolatok /Egyházi Újság; 1912. nov./; 10-12. p.
 • Békesség a földön. Lukács 2:14 / Egyházi Újság; 1912. dec./
 • Isten dicsősége. 2. Kor. 4:6 /Református Prédikátori Tár; II. k.; Kolozsvár; 1912; 131-... p./; 17-2
 • Új év küszöbén. János 14:6 /Református Szemle; 1912/; 22-41. p.
 • A kenyér. Máté 6:11 / Egyházi Újság; 1913. máj./; 25-28. p.
 • A legboldogabb tapasztalás. Máté 5:8; 29-32. p.
 • A választottak. 1. Kor 1,27-31 / Egyházi Újság; 1913. jan./; 33-35. p.
 • A fehér kő és az elrejtett manna. Jel. 2:17 / Egyházi Újság; 1913. febr./; 36-38. p.
 • Az Isten gondot visel. Zsolt. 23 /Református Szemle; 1911; 17. sz./; 39-40. p.
 • A mi árvaságunk. János 16:32 /Református Szemle; 1910; 15. sz./; 41-44. p.
 • A Gecsemánéban. Kép Jézus életéből. Máté 26:36-57; 45-49. p.
 • A megvetett kő. Zsolt. 118:22 /Egyházi Újság; 1913. márc./; 50-53. p.
 • Húsvéti alakok / Egyházi Újság ; 1912. ápr./; 54-57. p.
 • Galileában. János 21 / Egyházi Újság ; 1912. máj./; 58-61. p.
 • Húsvét után / Egyházi Újság; 1913. ápr./; 62-64. p.
 • Az első vércseppek. Csel. 7:50-60 / Egyházi Újság; 1912. jún./; 65-67. p.
 • A királyi út / Egyházi Újság ; 1912. szept./; 68-69. p.
 • Az örök tiltakozás. A reformáció emlékére / Egyházi Újság; 1912. okt./; 70-72. p.
 • A szabadság vallása. Beszéd; 1910. okt. 31; 73-79. p.
 • A márciusi eszmény. Beszéd /Református Szemle; 1912; 12-13. sz./; 80-88. p.

Az igazi ifjúság. (Többekkel) Kolozsvár, Gombos Ferenc Lyceum ny., 1914. 49 p., Az Egyházi Újság Könyvtára 4.

A Biblia. Útmutató a Szentírás tanulmányozásához. -- Tanító- és tanítónőképző intézetek református növendékei számára. Kézirat gyanánt. Kolozsvár, Szerző kiad. -- Stief Jenő és tsa ny., 1915. 80 p.

Ismertetések 
 • Pruzsinszky Pál: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1915. nov. 18. 48. sz., 573--575. p.
 • Vásárhelyi József: Református Szemle, 1915. 8. évf, 42. sz., 642--645. p.

A Biblia - 2. kiad. Középiskolák s különösen tanító- és tanítónőképző intézetek növendékei számára. Átdolgozta Juhász Albert. Kolozsvár, "Az Út" kiad. -- Stief Jenő és tsa ny., 1918. 71 p., Az Út Tankönyvei l.

Ismertetések 
 • Révész Imre: Református Szemle, 1918. 11. évf, 33. sz., 378--379. p.
 • Sárospataki Református Lapok, 1918. okt. 20--27. 42--43. sz.

A hit problémája. Vallásfilozófiai tanulmány. 1. rész. A hit világmagyarázó ereje. Theológiai magántanári dolgozat., Budapest, Kókai Lajos bizománya. -- Stief Jenő és tsa ny. Kolozsvár, 1916. 4,95 p., V.ö. Nagy Károly bírálata és annak kivonata M. S. gyűjteményében 1917. május 10. és Bartók György bírálata s annak kivonata uott. 1917. május 14.

Ismertetések 
 • Athenaeum, 1917. 3. köt, 3. füz.
 • Debreceni Protestáns Lap, 1916. aug. 19. 34. sz.
 • Dunántúli Protestáns Lap, 1917. 12. sz.
 • Lic. Rácz Kálmán: Dunántúli Protestáns Lap, 1917. 20. sz., 155--158. p.
 • Molnár Jenő: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1917. 2. sz., 15--16. p.
 • Ravasz László: Protestáns Szemle, 1917. 1--2. sz.
 • Szelényi Ödön: Theológiai Szaklap és Könyvújság, 1918. 16. évf, 6--7. sz., 173--174. p.

Jézus Krisztus jó vitéze. Baráti útmutató a református lelkipásztori pálya előkészületeihez. (Imre Lajos, Révész Imre és Vásárhelyi Józseffel) Kolozsvár, Szerzők kiad. -- Stief Jenő és tsa ny. 8, 1916. 107 p

Ismertetések 
 • Debreceni Protestáns Lap, 1916. 36. sz.
 • K. J.: Dunántúli Protestáns Lap, 1916. 39. sz., 309--310. p.
 • Ébresztő, 1916. 7. sz.
 • Egyházi Újság, 1916. okt
 • Keresztyén Lelkipásztor, 1916. okt
 • Lelkészegyesület, 1916. szept. 9. 37. sz.
 • Nagy Károly: Református Szemle, 1916. 36. sz.
 • Szelényi Ödön: Theológiai Szaklap, 1917. 2--4. sz., 196. p.
Tartalomjegyzék 
 • Makkai Sándor:
 • A lelkipásztor és a filozófia; 58-78. p.
 • A lelkipásztor gyakorlati munkássága; 79-90. p.

A te hited megtart téged. Kolozsvár, Gombos Ferenc Lyceum ny, 1916. 8 p., Az Egyházi Újság Könyvtára 7., (Névtelenül jelent meg.)

A halál kapujában. Kolozsvár, Gombos Ferenc Lyceum ny., 1917. 8. p., Az Egyházi Újság Könyvtára 9., (Egy lelkipásztor jelzéssel).

Gyermek őfelsége. Kolozsvár, Gombos Ferenc Lyceum ny., 1917. 8. p., Az Egyházi Újság Könyvtára 11., (Egy lelkipásztor jelzéssel)

A szekták keletkezésének okai. Előadás. Kolozsvár, Stief Jenő és tsa ny., 1917. 27. p., Kl. Az Út 1917, 3. évf. 3. sz. 68-80. p. és 4-5. sz. 110-122. p.

A halál mystériuma. Budapest, Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kiad. -- Bíró Miklós ny., 1918. 71 p.

Ismertetések 
 • Ferenczy Károly: Debreceni Lelkészi Tár, 1919. 16. köt, 4. sz.
 • Estharangszó, Budapest, 1918. okt. 11. p. és 7--10. p., Részlet az utolsó fejezetből.
 • Eőry: Magyarság, 1918. 18. évf, 10. sz., 147. p.
 • Ravasz László: Protestáns Szemle, 1918. 30.évf, 7--10. sz., 333--336. p.
 • Révész Imre: Református Szemle, 1918. 11. évf, 33. sz., 377--378. p.

A lélek élete és javai. Philosophiai propedeütika. Cluj-Kolozsvár, Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. -- (Stief Jenő ny.?), 1922.. 2,64 p.

Ismertetések 
 • Verbuchner Adolf: A Hírnök, 1922. márc. 25. 19. évf, 6. sz., 140--141. p.
 • T/ankó/ B/éla/: Hit és Élet, Debrecen, 1922. 2. évf, 42--43. szám, 173--174. p.
 • Reményi Sándor: Pásztortűz, 1922. 8. évf, 252--253. p.
 • /bf/.: Unitárius Egyház, Székelykeresztúr, 1922. okt. 15. 15. p.

A vallás az emberiség életében. (A vallás történeti képe) Turda-Torda, Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. -- Füssy József ny., 1923. 172 p., Erdélyi Református Egyházi Könyvtár 2., V.ö. Székely János: Vallástörténet. Ref. valláskönyv a középiskolák 5. osztálya részére. Dr. Makkai Sándor: A vallás az emberiség életében c. könyve alapján. -- Cluj-Kolozsvár, 1932. Az Erdélyi Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. -- Minerva ny. 1

A vallás lényege és értéke. Vallásfilozófiai előadások. Turda-C31Torda, Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. -- Füssy József ny., 1923. 151 p., Erdélyi Református Egyházi Könyvtár 3.

Ismertetések 
 • Kristóf György: Ellenzék, Kolozsvár, 1923. 47. évf, 88. sz., 12. p.
 • T/ankó/ B/éla/: Hit és Élet, Debrecen, 1923. 3. évf, 11--12. sz., 188. p.
 • Varga Béla: Keresztény Magvető, Kolozsvár, 1923. 3. füz., 136--141. p.
 • Tankó Béla: Protestáns Szemle, 1923. 33. évf, 8. sz., 459--463. p.
 • Bereczky Albert: Reformáció, 1924. 5. évf, 2. sz., 28--29. p.
 • Tavaszy Sándor: Az Út, Kolozsvár, 1923. okt. 132--135. p.

"Írd meg, amiket láttál." -- Beszédek, elmélkedések, előadások. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. kiad. és ny., 1923. 4,187 p., (Ténylegesen már 1922-ben megjelent). V.ö. Kiadói szerződés a Minerva Rt-al. 2 gépelt lap, 30 cm, 1010 példány, 13-as félfamentes papíron. Szerzői tiszteletdíj 3 000 lei.

Ismertetések 
 • Egyházi Értesítő, Budapest, 1923. 19. sz., 149. p.
 • Debreczeni István: Egyházi és Iskolai Szemle, Nagyvárad, 1923. jan. 27. 3. p.
 • N.L.: Harangszó, Székelykeresztúr, 1923. febr. 1. 36--37.p.
 • A Hírnök, Kolozsvár, 1923. febr. 1. 88. p.
 • Révész Imre: Hit és Élet, Debrecen, 1923. 3. évf, 4. sz., 56--60. p.
 • V.A.: Keresztény Magvető, 1923. 1. füz., 51--53. p.
 • Lelkipásztor, Zilah, 1923. febr. 64. p.
 • Magyar Nép, Kolozsvár, 1922. dec. 16. 5--6. p.
 • ---- --: A néma ördög. Magyar Nép, 1923. febr. 3. 4. p., Részlet
 • Vásárhelyi János: Magyar Nép, 1923. jan. 27. 6--7. p.
 • Reményik Sándor: Pásztortűz, 1923. jan. 14. 33--35. p.
 • Református Egyház és Iskola, Rozsnyó, 1923. jan. 28
 • Református Híradó, Nagyvárad, 1923. 3. évf, 2. sz., 3--4. p.
 • A holnap gondja. Református Híradó, Nagyvárad, 1923. jan. 13. 1--2. p., Részletek
 • Betemetett források. Református Híradó, Nagyvárad, 1923. jan. 20. 1. p., Részletek
 • Imre Lajos: Református Szemle, 1923. 16. évf, 3. sz., 39--40. p.
 • Sárospataki Református Lapok, 1923
Tartalomjegyzék 
 • Előszó; III. p.
 • A néma ördög; 1-13. p.
 • A holnap gondja; 14-23. p.
 • A cselekvés igazsága. János 7,17; 24-29. p.
 • Az alkalom. Eféz. 5,16-17; 30-33. p.
 • Az élet: Krisztus. Fil. 1,21; 34-37. p.
 • Legyen meg a te akaratod! Máté 6,10; 38-42. p.
 • Hit az örökéletben; 43-49. p.
 • Az ember alacsonysága és dicsősége. Zsolt. 8,4-6; 50-55. p.
 • Önuralom. Luk. 11,21-23; 56-60. p.
 • Odaadás. János 4,31-34; 61-67. p.
 • Életöröm. Luk. 10,17-24; 68-73. p.
 • A harag. Eféz. 4,26-27; 74-77. p.
 • A megbocsátás. Máté 18,21-35; 78-83. p.
 • A fa és gyümölcse. Máté 7,16-21; 84-87. p.
 • Júdás; 88-96. p.
 • A gazdag ifjú. Ifj. istentiszt. Márk 10,17-22; 97-102. p.
 • A százados. Luk. 7,1-10; 103-113. p.
 • Az "elsők" és az "utolsók". Jutalom az Isten országában. Máté 20,1-16; 114-118. p.
 • Hol van a te Istened? Adventi. Zsolt. 42; 119-122. p.
 • Az élő és életadó kenyér. 1919. karácsony. János 6,51; 123-128. p.
 • Amor Dei. Efez. 3,18-19; 128-130. p.
 • Virágvasárnapi gondolatok. János 12,12-24; 131-135. p.
 • Lelki húsvét. János 20,17; 136-142. p.
 • Krisztussal a mennyben és a világban. Áldozócsüt. Eféz. 4,7-8; 143-147. p.
 • A vezérlő Szentlélek. Pünkösdre. Róm. 8,14-19, 26-28; 148-153. p.
 • A prófétatörvény. Ifjú papok felszentelésére. 1921. 5. Mózes 18,18-22; 154-159. p.
 • Betemetett források.; 160-167. p.
 • Az eszmények valósága. Akadémiai estélyre.; 168-172. p.
 • Az erdélyi magyar irodalom kérdése. Irodalmi estélyen. Dicsőszentmárton.; 173-178. p.
 • Bethlen Gábor öröksége. Előadás.; 179-185. p.

"Kegyelemből hit által." A református keresztyén vallás alapvonalai, tartalma és védelme. Cluj-Kolozsvár, Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. -- Minerva rt. ny., 1923. 72 p.

Ismertetések 
 • T/ankó/ B/éla/: Hit és Élet, 1923. 3. évf, 11--12. sz., 188. p.
 • Bereczky Albert: Reformáció, 1924. 5. évf, 2. sz., 27--28. p.
 • Református Egyház és Iskola, 1923. júl. 29. 122. p.

"Kegyelemből hit által." -- 2.kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1925. 77 p.

"Maradj velem." A református keresztyén családok imádságos könyve, melyhétköznapokra, bűnbánati hétre és az ünnepekre való rövid elmélkedéseket és imádságokat, valamint alkalmi imákat tartalmaz. -- (Imre Lajos és Havassy Sándorral) Cluj-Kolozsvár, "Az Út" kiadása. -- Minerva rt. ny. (?), 1923. 178 p., "Az Út" Könyvtára 4.

Ismertetések 
 • /Révész Imre/ ri.: Protestáns Szemle, 1924. 33. évf, 7. sz., 399. p.
 • Református Egyház és Iskola, 1924. febr. 3. 20. p.
 • yos: Theológiai Szemle, 1925. 1. évf, 3. sz., 284--285. p.

"Maradj velem." -- 2. Kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1926

"Maradj velem." -- 3. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1929

"Zörgessetek és megnyittatik néktek." Tanulmányok, előadások, beszédek, elmélkedések. A lelkipásztor naplójából. Halottak, akik élnek. Emberek és könyvek. Cluj-Kolozsvár, "Az Út" kiad. -- Minerva rt. ny., 1925. 332 p.

Ismertetések 
 • á.l.: Ellenzék, 1925. 46. évf, 31. sz., 9. p.
 • Gál Kelemen: Erdélyi Irodalmi Szemle, 1925. 2. évf, 1--2. sz., 65--73. p.
 • Erdélyi Tudósító, Brassó, 1925. ápr. 16. 8. évf, 16. sz., 2--3. p., /Disputa a Magyar Néppel/
 • D/erzsi/ E/ndre/: Harangszó, Székelykeresztúr, 1925. febr. 1. 4. évf, 2. p.
 • Krüzselyi Erzsébet: Jó Pásztor, Msziget, 1923. 3. évf, 14. sz., 4. p.
 • Kristóf György: Keleti Újság, 1925. márc. 18. 8. évf, 63. sz., 4. p.
 • Lelkipásztor, Zilah, 1925. febr. 57. p.
 • --s: Magyar Nép, 1925. jan. 4. 5. évf, 13. p.
 • Az Erdélyi Tudósító aggódó olvasójának /Disputa/. Magyar Nép, 1925. máj. 16. 11. p.
 • Reményik Sándor: Napkelet, 1925. ápr
 • Walter Gyula: Pásztortűz, 1925. 11. évf, 2. sz., 38--39. p.
 • Bartók György: Protestáns Szemle, 1925. 24. évf, 3. sz., 179--181. p.
 • Sz/abó/ I/mre/: Reformáció, 1925. 6. évf, 3. sz., 66. p.
 • W/alter/ Gy/ula/: Református Egyház és Iskola, 1925. márc. 8. 40. p.
 • Tankó Béla: Theológiai Szemle, 1925. 1. évf, 2. sz., 187. p.
 • Az Út, Kolozsvár, 1925. 1. sz
Tartalomjegyzék 
 • Tanulmányok, előadások
 • A vallás a protestantizmusban; 5-15. p.
 • A tudatalatti. Akadémiai estélyre; 16-32. p.
 • Illúzió, suggestió és vallás. A ref. theol. Fakultás akadémiai estélyén tartott előadás; 33-41. p.
 • A "nagy élet"; 42-43. p.
 • A kereszténység az élet ítélőszéke előtt. Akadémiai estélyre; 44-54.p.
 • A csoda; 55-60. p.
 • A hit veszedelme; 60-64. p.
 • A lélek találkozása Istennel. Előadás a bpesti fasori templomban. 1923. okt. 31.; 67-72. p.
 • A környezet; 72-78. p.
 • A mi fakultásunk. Tanári székfoglaló értekezés a kolozsvári ref, theol. Akadémián, 1918. szept. 15.;
 • Az élő egyház. Évmegnyitó beszéd. Kolozsvár, 1923.; 90-102. p.
 • A szépség hazája. Akadémiai estélyen; 102-112. p.
 • Az ifjúsági irodalom kérdése. Irodalmi estélyen, 1924.; 113-117. p.
 • Petőfi öröksége. - Petőfi ünnepélyen, 1922.; 117-123. p.
 • Beszédek, elmélkedések
 • A hűséges élet. Jel. 3,8-11; 124-128. p.
 • Isten keze. Dániel 5. fej.; 128-136. p.
 • A tusakodó kegyelem. Máté 15,21-28
 • A hamis sáfár. Lukács 16,1-13. /Robertson nyomán/; 146-152. p.
 • Bartimeus. Márk 10,46-52; 153-157. p.
 • A Szentlélek elleni bűn. Márk 3,29-30; 158-159.p.
 • A hívő értelem. A Szentlélek bizonyságtétele az isteni bölcsességről. 1. Kor. 2,12-13; 160-168. p.
 • Elidegenedés és megbékülés. Adventi. Kolossé 1,19-21; 168-176. p.
 • A megváltott világ. Adventi. Ézsaiás 35,5-10; 177-180. p.
 • Az Isten világossága. Karácsonyi. 1. János 1,4-5; 181-185. p.
 • Hagyd a halottakat! Új-évi. Máté 8,22; 186-189. p.
 • Isten dolgai. Böjtfő vasárnapján. Máté 16,22-23; 190-194. p.
 • Az engedelmesség diadala. Nagycsütörtökre. Zsid. 5,7-9; 195-198.p.
 • Feltámadott bizonnyal! Lukács 24,34; 198-201. p.
 • Lélektől születni. Pünkösdi. János 3; 201-211. p.
 • Az Isten kenyere. Új kenyéri úrvacsoraosztási beszéd. János 6,27-35; 212-218. p.
 • A világ világossága. A kolozsvári ref. egyházmegye reformációi jubileumi istentiszteletén. 1917. júl
 • A reformáció szelleme. 2. Kor. 4,6-18; 225-231. p.
 • A vőlegény barátja. Lelkészszentelésre, 1923. János 3,29-30; 232-240. p.
 • Isten izenete az ifjúságnak. Hóseás 2,18-19; 241-247. p.
 • Az ifjúság legszentebb reménységei. 1 János 3,2-3; 247-252. p.
 • A lelkipásztor naplójából
 • A nagyság. 1 Mózes 5,24; 253-256. p.
 • A nép. Máté 15,32; 256-259. p.
 • Borús napok. Jób 37,20-21; 260-262. p.
 • A hivatás terhe. Jób 14,3-6; 263-267. p.
 • A különös teherhordozás. Galata 6,2; 272-274. p.
 • Halottak, akik élnek
 • A kettétört élet. Róm. 8,28; 275-277. p.
 • Dr. Kenessey Béla, 1918. jan. 8.; 277-281. p.
 • Seprődi János; 281-282. p.
 • Váró Ferenc; 283-285. p.
 • Félelem nélküli szeretet. 1 János 4,18-19; 285-286. p.
 • Az Úréi vagyunk. Dr. Wesselényi Miklós felett. Róm. 14,7-9; 287-288. p.
 • Ajándék, szolgálat, cselekedet. Dr. Szörnyű Béla felett. 1. Kor.. 12,4-6; 288-290. p.
 • Boldog, ifjú követ. Kovács Ferenc nagysajói lelkész felett. Fil. 4,4-7; 291-292. p.
 • Mária a jobb részt választotta. Szabó Mariska koporsójánál. Lukács 10,42; 292-294. p.
 • Ígéretek. Bogdán Lajos theologus felett. Zsid. 11,13; 295-296. p.
 • Emberek és könyvek
 • Kant. Születésének 200 éves évfordulójára; 297-300. p.
 • Bőhm Károly; 302-305. p.
 • Ravasz László. Erdélyből való távozásakor; 305-307. p.
 • Gruzda János /negybecsi ref. lelkész képkiállítása/; 307-308. p.
 • Ravasz László: Orgonazúgás; 309-311. p.
 • Reményik Sándor: A Műhelyből c. kötetéről; 312-317. p.
 • Áprily Lajos: Esti párbeszéd; 317-318. p.
 • Kovács Dezső: Apostolok és csavargók. Elbeszélések; 318-322. p.
 • Gallay Domokos: Ősi rögön; 322-324. p.
 • Tompa László költészete; 324-327. p.

Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig. Cluj-Kolozsvár, "Az Út" kiad. -- Minerva rt. ny., 1925. 59 p.

Ismertetések 
 • Révész Imre, ri.: Debreceni Protestáns Lap, 1925. 280. p.
 • Vári Albert: Keresztény Magvető, 1925. 2. sz., 90--93. p.
 • Csüry Bálint: Pásztortűz, 1925. 11. évf, 18. sz., 399--400. p.
 • Református Egyház és Iskola, Rozsnyó, 1925. nov. 8. 6--7. p.
 • Református Szemle, 1925. 18. évf, 32. sz., 523--524. p.

Öntudatos kálvinizmus. A református magyar intelligencia számára. Budapest, Soli Deo Gloria kiad. Sylvester ny. Tahitótfalu, 1925. 67,7 sztlan p.

Ismertetések 
 • Cs. Z.: Könyvek világa, 1926. 2. sz, 7. p.
 • Duróczy Sándor: Magyar Egyház, USA, 1928. júl. 5. 9. p.
 • -- -- és ir.: Református Diákmozgalom, 1925--26. 2. évf, 3. sz. és 5. sz., 15. p. (3. sz.) és 13. p. (5. sz.)
 • Holland kritikák magyar theol. tudományos munkákró. Az Út, Kolozsvár, 1934. 5. sz., 126. p.

Öntudatos kálvinizmus -- 2. kiadás. 3. ezer. Cluj-Kolozsvár, "Az Út" kiadása. -- Minerva rt. ny., 1926. 78 p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék