módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  607 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 601-607

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Önálló művek és lenyomatok

Küzdelem az örökségért. Ünnepi beszéd 1935. október 31-én Budapesten a pesti Vigadóban rendezett reformációi emlékünnepén. Budapest, Országos Bethlen Gábor Szövetség kiad. -- Fráter és tsa ny., 1935. 22 p., Gépelt kéziratban is a Család tulajdonában. 6.p.

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1935. november 25. közgyűlésén. (két évről) Turda-Torda, Füssy ny, 1935. 39 p.

Esztétikum és religiózum. Budapest, Esztétikai Szemle kiad. -- Első Kecskeméti rt. ny. Kecskemét, 1936. 16 p., Esztétikai Füzetek 2. sz., Kl. Esztétikai Szemle 1936.

Magyar nevelés, magyar műveltség. Budapest, Révai kiad. és ny., 1937. 252 p.

Ismertetések 
 • Kasszandra: Budapesti Hírlap, 1937. szept. 19. p.
 • Zombor Zoltán: Debreceni Szemle, 1937. 11. évf, 7--8. sz., 177--180. p.
 • Simon Károly: Erdélyi Fiatalok, 1937. 8. sz., 24--25. p.
 • Imre Lajos: Erdélyi Helikon, 1937. okt. 616--620. p.
 • Faragó László: Erdélyi Múzeum, 1939. 3. füz., 308--309. p.
 • Korunk Szava, 1937. 372. p.
 • Belohorszky Ferenc: Láthatár, 1937. 5. évf, 288--290. p.
 • Sándor István: Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1937. 7. évf, 4. sz., 86. p.
 • Gyulai Ágost: Magyar Pedagógia, 1937. 9--10. sz.
 • Tóth Béla: Magyar Út, 1937. 26--27. sz., 8. p.
 • Baránszky Jób László. Napkelet, 1938. 3. sz.
 • Galócay Klára: Nouvelle Revue de Hongrie, 1937. okt. 382--383. p.
 • Barankay Lajos: Pannónia, 1940. 6. évf, 1. sz., 121. p.
 • László Dezső: Pásztortűz, 1937. 23. évf, 17. sz., 321--322. p.
 • Karácsony Sándor: Protestáns Szemle, 1938. 47. évf, 81--86. p.
 • Tóth Béla: Protestáns Tanügyi Szemle, 1937. nov. 375--380. p.
 • Csuka Zoltán: Reggeli Újság, Újvidék SHS, 1937. jún. 20. 20. p.
 • Zombor Zoltán: Soó Rezső: A mai hungarológiai irodalom. Debrecen, 1937. 6--9. p.
 • Szellem és Élet, 1938. 3--4. sz., 112--117. p.
 • Új Kor, 1937. jún. 1. 3. évf, 17. sz.
 • Vajda Endre: Új Vetés, 1938. 8. sz., 9--10. p.
 • Bior Lajos: Az Út, 1937. 8. sz., 237--240. p.

Magyar nevelés, magyar műveltség -- 2. kiadás. Budapest, 1939.

Magyar nevelés, magyar műveltség -- 3. kiadás. Budapest, SZEFHE kiadás., 1941

Európai magyarság. Debrecen, Városi ny., 1937. 6 p., Kl. Debreceni Szemle 1937.

Ismertetések 
 • Baránszky Jób László: Napkelet, 1938. 16. évf, 3. sz., 201. p.

Tied!. Budapest, Kálvin-téri Egyházközség kiad. -- Sylvester ny., 1937. 49-55. p., Rádió-prédikációk 135.

Az egyház missziói munkája. (Az egyház történeti képe, élete, tevékenységei. A pásztori misszió. A gyülekezeti misszió. A külmisszió.) Budapest, Révai kiad. és ny., 1938. 382 p.

Ismertetések 
 • Ferenczy Károly: Debreceni Protestáns Lap, 1938. júl. 15. 185--186. p.
 • Pongrácz József: Dunántúli Protestáns Lap, 1938.jún. 12. 49. évf, 24. sz., 114. p.
 • Hajnal, 1938. 24. évf., 7. sz., 2--3. p.
 • Szenes László: Igazság és Élet, 1938. 5. évf, 8. sz., 290. p.
 • Lippay Lajos: Katholikus Szemle, 1938. nov. 677--678. p.
 • Illyés Endre: Lelkészegyesület, 1939. 32. évf, 4. sz., 30--31. p.
 • Pap Ferenc: Magyar Kálvinizmus, 1938. 2. sz., 89--91. p.
 • Horváth Konstantin: Magyar Kultúra, 1938. dec. 5. 25. évf, 23. sz.
 • Incse Gábor: Protestáns Szemle, 1938. 47. évf, 594--595. p.
 • Czeglédy Sándor, ifj.: Református Élet, 1938. aug. 20. 320. p.
 • Református Szemle, 1938. 31. évf, 19. sz., 286. p.
 • Mózes András: Református Szemle, 1938. 31. évf, 36. sz., 573--583. p.
 • Marton János: Sárospataki Református Lapok, 1938. 6. sz.

Nemzet és kisebbség. Budapest, Egyetemi ny., 1939. 19 p., Kl. Protestáns Szemle 1939. Athenaeum 1938. 24. köt. 1-2. füz. 147-165. l. Kl. is.

Tudománnyal és fegyverrel. (Arte et marte.) A nemzetnevelés terve. Budapest, Révai kiad. és ny., 1939. 192 p.

Ismertetések 
 • Fábián István: Élet, 1939. 30. évf, 43. sz., 653. p.
 • Katholikus Szemle, 1939. dec
 • László Erzsébet: Kereskedelmi Szakoktatás, 1940/41. 48. évf, 2. sz., 30. p.
 • Csuka Zoltán: Láthatár, 1939. 7. évf, 470--472. p.
 • Szívós Dónát: Magyar Kultúra, 1939. nov. 20. 22. p.
 • Magyar Szemle, 1939. jún. X. p.
 • Fábián István: Napkelet, 1940. 18. évf, 8. sz., 445. p.
 • Pesti Hírlap, 1939. máj. 7. 12. p.
 • Harsányi István: Protestáns Szemle, 1939. 48. évf, 7. sz., 377--382. p.
 • Gulyás József: Protestáns Tanügyi Szemle, 1939. máj. 5
 • Bartók Miklós: Protestáns Tanügyi Szemle, 1939. szept. 355--360. p.
 • Máté-Törék Gyula: Testnevelési Tanárok Közlönye, 1939. 7. évf, 5. sz., 134--137. p.
 • Újság, 1939. máj. 17

Tudománnyal és fegyverrel. Budapest, SZEFHE kiadás., 1941

A mi Erdélyünk. (Többen.) Budapest, Stádium kiad. és ny., 1940. 111 p. 4 tábla., Nemzeti Könyvtár 24-26., Kl. is. -- Örök Erdély címmel. -- Budapest, 1940. 32 l. Nemzeti Könyvtár 6.

A magyar nő küldetése. Pápa, Főiskolai ny., 1940. 15 p.

A magyar reformátusság egyházi élete. Debrecen, Városi ny., 1940. 84. p., Igazság és Élet Füzetei 17., Kl. Igazság és Élet 1940.

Ismertetések 
 • Farkas Sándor: Magyar Értesítő, 1940. febr. 13. 4. évf, 35. sz., Kőnyomatos
 • ki.: Református Élet, 1941. 8. évf, 7. sz., 4. p.
 • Lásd. Ravasz László level. Budapest, 1940. nov. 5

Erdély társadalma. Budapest, Athenaeum kiad. és ny., 1941. 12 p., Kl. az Erdély c. műből.

Das gesellschaftliche Bild Siebeirbürsang. Budapest, Athenaeum kiad. és ny., 1941. 13 p., Kl. a Sibenbürgen c. műből.

La societa transilvana. Budapest, Athenaeum kiad. és ny., 1941. 12 p., Kl. a Transilvania c. műből.

Ravasz László igehirdetői útja. Budapest, Franklinkiad. és ny., 1941. 50 p., Kl. "És lőn világosság..."c. emlékkönyvből.

A Tiszántúli Református Egyházkerület jövője. -- Révész Imre előszavával és három térképpel. Debrecen, városi ny. 11., 1942. 39 p. -- mell., Kl. Debreceni Protestáns Lap 1942.

Ismertetések 
 • Lásd: Tóth János: Hozzászólás Makkai Sándor: A Tiszántúli Református Egyházkerület jövője c. tanulmányáho. Debreceni Protestáns Lap, 1942. 62. évf, 26. sz., 222--224. p.

A holnap iskolája és a család. -- Czeglédy Sándor: vallásos nevelés a családban c. előadásával. Az "Anyák iskolája" 1943. évi sorozatában elhangzott két előadás. Debrecen, városi ny., Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége kiad., 1943.. 3-15. p.

Döntő napok. Evangélizációs hétre. Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület kiad. -- városi ny., 1946. 46 p.

Ismertetések 
 • Szabó Gábor: Debreceni Protestáns Lap, 1946. 66. évf, 13. sz., 46. p.
 • Élet és Jövő, 1946. nov. 23. 13. évf, 24. sz., 6. p.
Tartalomjegyzék 
 • I. Bűnöm és nyomorúságom
 • 1. Tevagy az az ember? 2. Sám. 12,5-7; 3-9. p.
 • 2. Nem egyedül vagy. 1. Mózes 2,18 stb.; 10-15. p.
 • 3. A világban vagy. János 17,15; 16-22. p.
 • II. Kicsoda szabadít meg?
 • 4. Nem azé, aki akarja. Róma 9,16; 22-25. p.
 • 5. Prófétám, főpapom, királyom. János 15,15 stb.; 25-30. p.
 • III. Hogyan háláljam meg?
 • 6. Légy keresztyén /christianus/. Márk. 8,38 stb.; 31-36. p.
 • 7. Fuss és harcolj. 1. Kor. 9,26; 36-40. p.
 • 8. Várjad az Urat. 1. Kor. 15,19; 40-45. p.
 • Egy evangélizációs nap munkarendje; 46. p.

A gyülekezeti, missziói, munka mai értelme és feladatai. Budapest, Orsz. Ref. Lelkészegyesület kiad. -- Bethlen ny., 1947. 16 p.

Ismertetések 
 • Koncz Sándor: Útmutató..., 1947. 97--98. p.

Itt és most. Budapest, Országos Református Nőszövetség kiad. -- Sylvester ny., 1946. 143. p.

Ismertetések 
 • Egy gyülekezeti tag: Debreceni Protestáns Lap, 1947. 67. évf, 2. sz., 3. p.
Tartalomjegyzék 
 • Isten felel. Zsolt. 50:15; 3-7. p.
 • Isten hallgat. 1. Sám. 28:4-20; 89-12. p.
 • Isten eltávozik. Luk. 8:26-39; 13-19. p.
 • Isten megérkezik. Luk. 1:34-35.37-38,20-25. p.
 • Most az ideje? 2. Kire. 5:1-16,19-27; 26-24. p.
 • Az egyház megújulása. Jel. 2:1-7; 34-43. p.
 • A törpe, aki óriással álmodott. Luk. 19:1-10; 43-48. p.
 • A munka melye. Luk. 5:1-11; 48-58. p.
 • Jelképeink. Máté 10:16, 24-26, 28; 59-67. p.
 • Leányka kelj fel! Márk 5:21-25, 35-45; 68-75. p.
 • Csak vele. Ján. 15:5; 74-83. p.
 • A hűséges Isten. 1. Kor. 1:9 stb.; 83-91. p.
 • A hűséges ember. 1. Kor. 4:2 stb.; 92-97. p.
 • A kereszt útja. 1. Kor. 13:11. Máté 18:2; 98-104. p.
 • Hit és élet. 1. Kor. 15:19-20; 104-110. p.
 • Halál és élet. Róm. 8:5-12; 111-115. p.
 • Isten országáért. Luk 11:1-2; 115-121. p.
 • Szolgáló értelem. Kol. 1:21-22; 122-127. p.
 • A szél. Ján. 3:8; 128-135. p.
 • Cselekvő keresztyénség. Róm. 9:16; 136-142. p.

Poiménika. A személyes lelkigondozás tana. Budapest, Magyar Református Egyház kiad. -- Bethlen ny.15, 1947. 510 p., Református Egyházi Könyvtár 23.

Ismertetések 
 • Derényi Lajos: Sárospataki Igehirdető, 1948. szept. 61. p.
 • Mátyás Ernő: Sárospataki Igehirdető, 1948. szept. 62. p.
 • Imre Lajos: Református Szemle, Kolozsvár, 1949. júl. 15. 44. évf, 12. sz., 337--342. p.

Egymás terhét hordozzátok. Budapest, Református Egyetemen Konvent kiad. -- Sylvester ny., 1946. 32 p.

Ismertetések 
 • Koncz Sándor: Református Gyülekezet, 1949. 1. évf, 10. sz., 75. p.

Tájékoztató az Országos Református Missziói Munkaközösségről. (Körlevél a gyülekezetekhez.), Budapest, Bethánia ny., 1948. 8 p.

Élő gyülekezet. Tanulmányok, előadások a gyülekezeti misszió közösségi szolgálatának köréből. Budapest, Ref. Egyetemes Konvent Sajtóosztálya kiad. -- Sylvester ny., 1949. 151 p.

Ismertetések 
 • Koncz Sándor: Református Gyülekezet, 1950. 2. évf, 2. sz., 156. p.
 • Kiss Sándor: Református Egyház, 1949. 1. évf, 21. sz., 24. p.
 • Az Út, 1949. 2. évf, 50. sz., 4. p.
Tartalomjegyzék 
 • Előszó; 3. p.
 • Gyülekezet és egyéni lélek a lelkigondozásban; 5-14. p.
 • Egyetemes papság és gyülekezeti szolgálat a lelkigondozásban; 16-34 p.
 • Egymás terhét hordozzátok. Gyülekezeti lelkigondozás; 35-55. p.
 • A jövendő egyháza; 56-61. p.
 • A gyülekezeti missziói munka mai értelme és feladatai; 62-76. p.
 • Evangelizáció és gyülekezeti misszió; 77-85. p.
 • A zsidómisszió és a gyülekezet; 88-89. p.
 • Egyház és diakónia; 90-95. p.
 • A diakonissza és a világ; 96-104. p.
 • A diakonissza és a gyülekezet; 105-109. p.
 • A theologiai tudomány a lelkipásztorok szolgálatában; 110-113. p.
 • Magyar református egyházak a "kisebbségi sorsban"; 114-119. p.
 • Isten terve; 120-125. p.
 • Egyház és világ; 126-144. p.
 • Kultúra és nevelés; 145-148. p.

A szabadulás útja. Három előadás. -- (Enyedi Andor és Ravasz Lászlóval.) Budapest, Orsz. Ref. Missz. Munk. K., 1948

Ismertetések 
 • Koncz Sándor: Református Gyülekezet, 1949. 1. évf, 10. sz., 73--74. p.

A magyar református egyház élete és munkája. -- Kézirat gyanánt. Theológiai Akadémiai jegyzet., Debrecen, Házi sokszorosítás., 1951

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék